Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

EMO Hannover – světové fórum inovací výrobní techniky

číslo 6/2005

EMO Hannover – světové fórum inovací výrobní techniky

Ve dnech 14. až 21. září 2005 se bude v Hannoveru (SRN) konat veletrh EMO 2005, jedna z nejvýznamnějších světových výstavních akcí v oboru techniky pro obrábění a tváření kovů. Do března 2005 se k prezentaci na veletrhu přihlásilo 1 840 vystavovatelů, kteří obsadí 158 000 m2 čisté výstavní plochy. Téměř 60 % vystavovatelů je ze zahraničí. Mezi 37 zastoupenými zeměmi je, kromě domácího Německa, nejvíce firem z Itálie, Švýcarska, Tchaj-wanu, Španělska a Japonska. Návštěvníci zde uvidí celé spektrum techniky pro obrábění kovů: třískové obráběcí a tvářecí stroje, přesné nástroje, komponenty pro automatizaci výroby, software pro obrábění, měřicí techniku, příslušenství atd.

Obr. 1.

Obr. 1. Z veletrhu EMO v Hannoveru

Mnoho uživatelů, především v rozvinutých průmyslových zemích, se soustřeďuje na využití automatizovaných výrobních systémů. Potřebují stroje, které je možné integrovat do výrobních linek, robotická pracoviště, systémy zpracování obrazu a systémy pro řízení výrobní logistiky. Důraz je kladen na pružné a modulární výrobní systémy, které lze snadno přestavět na jiný objem výroby nebo jiný typ výrobků. Nadále je kladen důraz i na techniku zefektivňující údržbu a servis. Jako příklad lze uvést využití snímačů pro automatickou kontrolu strojních komponent nebo sledování opotřebení nástrojů pro automatické korekce, popř. vyslání signálu pro výměnu nástroje. Jako komunikační média se v současné výrobě používá již i internet nebo síť GSM (komunikace M2M, machine-to-machine).

Z doprovodného programu lze jmenovat např. symposium o aktuálním výzkumném úkolu Nové obráběcí stroje pro výrobu zítřka, které se na výstavišti uskuteční ve dnech 15. a 16. září. Poprvé zde budou veřejnosti představeny výsledky, které zpracovalo více než 80 projektantských organizací ve dvanácti projektech. Hlavní důraz byl kladen na výzkum nových technologií a nových koncepcí strojů.

Na veletrhu nemohou chybět ani zástupci z České republiky. Letos obsadí 22 nejvýznamnějších českých firem s velkým exportním potenciálem v oboru obráběcí a tvářecí techniky plochu téměř 2 000 m2. Vzhledem k tomu, že MPO zařadilo veletrh do svého oficiálního kalendáře, lze požádat o dotaci na účast. Silná je i účast návštěvníků z ČR. Minulý veletrh EMO v Hannoveru v roce 2001 navštívilo téměř 1 800 českých zájemců.

(Bk)