Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Emerson dokončil akvizici divize Intelligent Platforms společnosti General Electric

Akvizice rozšiřuje kompetence společnosti Emerson a zvyšuje její přítomnost jako dodavatele kompletních řešení pro automatizaci v procesních, hybridních a diskrétních odvětvích průmyslu.

 Společnost Emerson oznámila dokončení akvizice divize Intelligent Platforms společnosti General Electric. Integrace sortimentu programovatelných logických automatů (PLC) vyráběných divizí Intelligent Platforms umožní společnosti Emerson rozšířit její vlastní kompetence v diskrétní výrobě a řízení strojů. Svým klientům nyní může nabízet širší možnosti řízení a optimalizace jejich výrobních činností.

Divize Intelligent Platforms bude díky své nabídce řídicích systémů připojitelných na cloud a zařízení pro chytré závody významným doplňkem pro Plantweb™, tj. digitální ekosystém společnosti Emerson, která je přední společností v tomto odvětví. Vlivem této expanze narůstají příležitosti společnosti Emerson v odvětvích diskrétního i procesního průmyslu v podnicích se smíšenou výrobou, jako jsou těžba a zpracování surovin, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, balicí stroje atd.

Integrací PLC divize Intelligent Platforms s distribuovanými řídicími systémy (DCS) společnosti Emerson získají zákazníci v závodě možnost propojit své „automatizované ostrůvky“ a ještě více zlepšit provozní výkon, bezpečnost a spolehlivost.

„Integrace divize Intelligent Platforms společnosti GE dělá ze společnosti Emerson ještě silnějšího hráče v oblasti automatizace a rozšiřuje naše schopnosti uspokojovat požadavky zákazníků ze zpracovatelského, smíšeného a diskrétního průmyslu,“ prohlásil David N. Farr, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Emerson. „Jde o další důležitou investici do naší globální nabídky automatizační techniky pro řízení diskrétních procesů a strojů, které doplňují naše kompetence v řízení technologických procesů. V důsledku tak můžeme našim zákazníkům poskytovat ještě lepší řešení než dosud.“

Společnost Intelligent Platforms, sídlící v Charlottesville ve Virgínii v USA, má přibližně 650 zaměstnanců po celém světě a v roce 2017 dosáhla obratu 210 milionů dolarů. Divize má více než 25leté prokázané zkušenosti jako inovátor v oblasti průmyslové automatizace, konkrétně řízení strojů. Vyrábí a dodává průmyslové počítače, moduly vstupů/výstupů (I/O) a síťová zařízení a poskytuje projektové a integrační služby a další hardwarová a softwarová řešení.

„Divize Intelligent Platforms přináší konsolidovanou nabídku produktů důležitých pro naše cílové trhy, společně s významnou instalovanou bází,“ uvedl Lal Karsanbhai, výkonný prezident společnosti Emerson Automation Solutions. „Jsem skutečně potěšený, že máme tuto jedinečnou příležitost zařadit světově uznávané schopnosti diskrétního řízení do našeho rostoucího sortimentu produktů a softwarových aplikací, které našim klientům nabízejí bezpečnější a efektivnější provoz.“ 

Rozhovor s Derekem Thomasem, viceprezidentem společnosti Emerson pro prodej a marketing v oblasti řešení pro automatizaci strojní výroby


Jaké důvody vedly k akvizici společnosti GE Intelligent Platforms?

Emerson provedl akvizici sortimentu GE v oblasti průmyslové automatizace a řízení, aby mohl dodávat ucelenější řešení pro řízení výroby a optimalizaci její produktivity. V kombinaci s širokou nabídkou automatizační techniky Emerson mají nyní koncoví uživatelé možnost vybrat si vše, co potřebují pro řízení a optimalizaci svého provozu a dodavatelských řetězců, od jediného dodavatele automatizační techniky. 

Jaké výhody to přináší vašemu podnikání, zvláště ve spojení s možností rozšířit záběr do nových oblastí průmyslu?

Rozšířením naší nabídky řídicích systémů můžeme obsloužit zákazníky s hybridními a diskrétními výrobními procesy a uspět i tam, kde jsou preferovaným řešením programovatelné automaty nebo kde jsou velmi přísné požadavky na rychlost odezvy a na vysoce dynamické řízení. Náš nový sortiment řídicích jednotek pro edge computing, průmyslových počítačů a další řídicí techniky doplňuje současný digitální ekosystém Emerson Plantweb. Můžeme tak nyní našim zákazníkům lépe pomáhat na cestě k úspěšné digitální transformaci. 

Jak se po akvizici změnila pozice vaší společnosti ve světě automatizace?

Po doplnění nových PLC a průmyslové automatizační a řídicí techniky má Emerson lepší možnosti obsloužit i svůj stávající trh v oblasti procesní výroby a dodávat kompletní řešení automatizace pro hybridní a diskrétní výroby. Našim zákazníkům tak můžeme pomoci dosahovat lepších výsledků v jejich podnikání. 

Změnil se i váš produktový scénář?

Emerson má nyní jednu z nejširších nabídek řídicí a bezpečnostní techniky zahrnující distribuované řídicí systémy, modulární řídicí systémy a řídicí systémy strojů, stejně jako ochranná a bezpečnostní zařízení a prostředky pro dohled na dálku. Kromě toho výrazně investujeme do rozšíření naší nabídky o nové produkty, např. v oblasti řízení polohy a pohybu nebo zařízení edge, a do integrace těchto zařízení s naším systémem DCS.

Jak je nyní nabídka produktů divize Emerson Machine Automation Solutions strukturovaná?

Jádrem je konektivita, která jde za hranice obvyklých standardů a anticipuje trendy v propojení řídicí techniky, softwaru, rozhraní a zařízení, aby tak byly uspokojeny potřeby koncových uživatelů automatizace nejen nyní, ale i v budoucnu. Nabízíme široký sortiment od mikro-PLC a kompaktních řídicích systémů až po velké a výkonné systémy. Náš sortiment zahrnuje řídicí systémy, automatizační zařízení, moduly I/O a řídicí software. 

Jaké jsou silné stránky vaší firmy?

Našimi silnými stránkami jsou naše znalosti a technické produkty, od zabezpečených a spolehlivých systémů až po oceňované nástroje pro optimalizaci řízení. Již více než třicet let dodáváme špičková řešení a naši odborníci, včetně integrátorů, jsou našim zákazníkům partnery po celou dobu života zařízení a pomáhají jim dosáhnout úspěchu. 

Jaký budoucí vývoj očekáváte?

Emerson plánuje v příštích letech výrazně investovat do nových produktů a posílit tak svou pozici přední světové firmy ve svém oboru. Nedávno jsme představili novou řadu průmyslových operátorských panelů a panelových PC a budeme pracovat na dalším rozšíření naší nabídky a co nejrychlejší integraci PLC do naší platformy DCS. 

Které z těchto produktů vznikají v Evropě?

Emerson má vývojové a výrobní kapacity v závodech v Německu. 

Jaký je Váš názor na trh s automatizační technikou v Evropě, jak byste popsal jeho současný stav?

Evropa je pro automatizaci klíčovým trhem a je na čele v mnoha ohledech, zvlášť pokud jde o digitální transformaci a průmysl 4.0. Je zřejmé, že v Evropě se tvoří budoucnost průmyslu, a věříme, že je důležité být zde přítomní a účastnit se diskusí o trendech vývoje. 

Jaké změny podle Vás nastanou v nejbližší budoucnosti a která technika pro ně bude nejdůležitější?

Největší pokrok vidíme v přijímání technologie edge computing. Je to trochu obrat ve srovnání s tím, o čem se hovořilo v minulých letech, ale věříme, že to pomůže vypořádat se se základními problémy, které s sebou přináší koncept IoT, jenž je v praxi implementován pomaleji, než se očekávalo. Mnohé podniky se totiž musí napřed naučit využívat malé objemy dat, než se začnou zabývat tím, co se označuje big data. Ačkoliv IoT přináší mnoho příslibů a výhod, mnohé firmy dosud nejsou připravené reálně využívat cloudové aplikace a poradit si s velkými objemy dat, které v IoT vznikají. Technika edge poskytuje přehled blíže operátorům výroby, na úroveň, kde má smysl okamžitě vykonat odpovídající zásahy. To zvyšuje kapacitu výroby. K tomuto posunu přispívá také virtualizace a hypervizory a využívání moderních metod programování. Vše může být součástí malých, cenově výhodných balíčků, které lze implementovat relativně snadno a rychle. Věříme, že to pomůže výrobcům strojů i koncovým uživatelům využít potenciál IoT přímo ve strojích. 

(Emerson)

Derek Thomas, viceprezident, obchod a marketing, řešení automatizace strojů, Emerson Automation Solutions

Derek Thomas je viceprezident společnosti Emerson Automation Solutions pro obchod a marketing v oblasti řešení automatizace strojů. Jeho oddělení je odpovědné za produkty určené pro průmyslovou automatizaci a řízení v oblasti strojní i procesní výroby.

Roku 2012 nastoupil Derek Thomas do firmy Emerson jako viceprezident pro marketing a brand officer pro oblast diskrétní (strojní) výroby a analytik iniciativy Perfect Execution. Byl odpovědný za celosvětový obchod, strategii, marketing a vedení produktů a služeb a za marketingovou strategii a analýzy pro podporu růstu společnosti Emerson Automation Solutions v oblasti diskrétní a hybridní výroby. Klíčové oblasti trhu pro něj byly potravinářství, farmaceutická výroba, metalurgie, těžební průmysl, výroba elektroniky, výroba automobilů a strojírenství.

Před svým příchodem k firmě Emerson pracoval Derek Thomas na obchodně-technických pozicích u firem Procter & Gamble a Tyco International. Titul MBA získal na Washingtonově univerzitě v St. Louis a bakalářský titul v oboru strojírenství na Purdueově univerzitě v Indianě.