Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Emerson Days

číslo 8-9/2005

Emerson Days

Ve dnech 1. a 2.června 2005 se v hotelu Myslivna v Brně uskutečnila série přednášek Emerson Days, na níž se účastníci mohli seznámit s novinkami, které uvádí na trh společnost Emerson Process Management. Největší zájem vyvolala prezentace Safety Instrumented Systems, přednesená Davidem Walkerem, vedoucím vývoje procesních systémů a řešení. Safety Instrumented System, zkrácené SIS, je systém tvořený prvky, jako jsou snímače, programovatelné automaty, regulátory a akční členy, jehož úkolem je uvést proces při dosažení zadaných kritických podmínek do bezpečného stavu. Zájem o tuto přednášku je dokladem velkého významu, jejž odborná veřejnost přikládá otázce bezpečnosti v procesním průmyslu.

Nemenší zájem vyvolala i přednáška Luboše Jezbery o nových funkcích v AMS Suite verze 7.0. AMS Suite je systém, který napomáhá při správě výrobních zařízení. Obsahuje AMS Asset Portal pro komplexní pohled na správu výrobních zařízení, AMS Device Manager pro správu inteligentních provozních přístrojů na sběrnici Foundation Fieldbus nebo komunikujících protokolem HART, AMS Machinery Manager pro detekci a diagnostiku rotačních strojů, AMS Performance Monitor pro sledování činnosti výrobních zařízení v procesní výrobě a AMS Optimizer pro optimalizaci výrobních procesů. Nově jsou v systému rozšířeny především možnosti integrace s funkcemi PlantWeb a SIS.

V dalších přednáškách, které probíhaly paralelně ve čtyřech saloncích, byly představeny mj. snímače teploty, tlaku, polohy hladiny, průtoku, ventily a regulátory a provozní analyzátory ze sortimentu Emerson Process Management.
[MBT Mid-Day Report, 18. července 2005.]

(Bk)