Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Emerson členem sdružení Profibus

Společnost Emerson Process Manage­ment se stala členem sdružení uživatelů sběrnice Profibus (Profibus Nutzerorganisation – PNO). Cílem je získat přístup k techni­ce, která zákazníkům společnosti Emerson umožní lépe pečovat o jejich hmotná akti­va, zejména strojního charakteru. Provozo­vatelé spojitých technologických procesů používají k digitální integraci svých závo­dů různé komunikační sběrnice. K připoje­ní provozních přístrojů nejčastěji volí pro­tokol HART a sběrnice Foundation Field­bus. U bezvodičových provozních přístrojů se jako mezinárodní standard postupně pro­sazuje metoda WirelessHART. U elektric­kých a diskrétních zařízení je naproti tomu obvyklá sběrnice Profibus-DP. Společnost Emerson očekává, že spolupráce s technic­kými výbory a pracovními skupinami sdru­žení PNO a jeho pobočkou Profibus Inter­national jí umožní zdokonalit péči o provoz­ní zařízení využívající sběrnici Profibus-DP, např. elektrické pohony, spouštěče motorů atd. Všechny uvedené způsoby komunika­ce spolu sjednocuje metoda EDDL, která je mezinárodním standardem.
[ARCwire, 1. května 2009.]

(sk)