Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Embedded World – veletrh a konference

Ve dnech 26. až 28. února 2019 se v Norimberku uskuteční veletrh Embedded World, zaměřený na hardware i software vestavných výpočetních systémů a související služby. Veletrh budou doprovázet také dvě konference: první se bude věnovat vestavným systémům, a proto má stejný název jako veletrh, druhá elektronickým displejům, jimž je na veletrhu věnována samostatná výstava.

Mottem konference Embedded World, jejíž program je již dostupný online, je Embedded Intelligence, tedy vestavná inteligence. Výkon procesorů a integrovaných obvodů roste a jejich cena klesá. To umožňuje, aby se výpočetně náročné metody strojového učení a umělé inteligence uplatňovaly ve stále širší škále úloh.

Konference bude mít deset hlavních sekcí:

  • internet věcí,
  • propojené systémy,
  • operační systémy pro vestavnou techniku,
  • bezpečnost a zabezpečení,
  • návrh hardwaru,
  • návrh softwaru a systémů,
  • vestavné vidění,
  • autonomní inteligentní systémy,
  • vestavná grafická uživatelská rozhraní a HMI,
  • systémy SoC (System-on-Chip).

Jednotlivé hlavní sekce se budou skládat z podsekcí a seminářů.

Součástí konference budou též dvě plenární přednášky. První den to bude přednáška Jima Tunga, společníka firmy MathWorks, a druhý den Jeana-Marca Cheryho, prezidenta a výkonného ředitele STMicroelectronics.

Přednáška Jima Tunga Rozvíjející se vestavná inteligence mění hru se bude věnovat tomu, jak zkombinovat znalosti algoritmů se specifickými oborovými znalostmi tak, aby takto vytvořené produkty a systémy přinášely maximální užitek.

Jean-Marc Chery nazval svoji přednášku Vestavná inteligence pro novou vlnu chytrých systémů – příležitosti a problémy na hraně a představí v ní úlohu vestavných systémů v průmyslu na úrovni provozů a jako edge device, tedy zařízení „na hraně“. Ne všechna data je třeba přenášet do cloudu. Je zapotřebí hledat optimální rovnováhu mezi výpočetní silou počítačů, možnostmi ukládání a schopnostmi komunikace.

V oblasti internetu věcí se bude hovořit zejména o jednotlivých platformách pro IoT, databázích pro distribuované aplikace a o pojmech cloud, edge a fog computing.

V sekci propojených systémů se bude diskutovat o mnoha novinkách v oblasti kabelových i bezdrátových komunikací: o sítích NB IoT (narow-band IoT), 5G a TSN (Time Sensitive Networking).

V sekci operačních systémů pro vestavnou techniku se bude nejvíce hovořit o tom, jak zajistit komunikaci v reálném čase v systémech s mnohajádrovými procesory. Aso­ciace OSADL (Open Source Automation Development Lab) uspořádá vlastní sekci o OS typu open source. Mezi další důležitá témata bude patřit Linux, virtualizace a opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

Funkční bezpečnost a ochrana proti kybernetickým útokům jsou dvě zcela rozdílná témata, která se však v Německu často spojují do jedné sekce. V oblasti kybernetické bezpečnosti se bude hovořit o aktuálních nebezpečích a útocích a o tom, jak dosáhnout zabezpečení systémů i při omezených výpočetních zdrojích. Co se týče navrhování hardwaru, bude hlavním tématem architektura RISC-V. Jde o architekturu s otevřenou sadou instrukcí, která není patentovaná a pod všeobecnou licencí BSD ji mohou volně používat všichni vývojáři. Možnost, že si kdokoliv může navrhnout vlastní procesor, je velmi lákavá.

V oblasti navrhování softwaru a systémů pokračuje trend přechodu od jazyka C k C++, který nabízí mnoho výhod, zvláště zjednodušení návrhu a omezení rizika chyb. Hovořit se bude o bezpečnosti, zabezpečení i spolehlivosti softwaru a o softwaru podle standardů MISRA a AUTOSAR.

Vestavné vidění je novou oblastí vestavných systémů. Mnoho zajímavých přednášek bude připraveno ve spolupráci se sekcí strojového vidění asociace VDMA.

Autonomní inteligentní systémy jsou takové systémy, které se v daných podmínkách dokážou autonomně rozhodovat o svém chování. Vývoj v této oblasti je spojován s autonomními automobily, ale možnost uplatnění zmíněných systémů v praxi je mnohem širší.

Vestavná GUI a HMI jsou kromě dokonalé grafiky doplňována také využitím virtuální a rozšířené reality.

Téma System on Chip, SoC, je na konferenci jako samostatná sekce poprvé. Bude se zde hovořit o FPGA i pevných IC s velikostí prvku struktury do 7 nm.

Na co se mohou těšit účastníci konference o elektronických displejích? Diskutovat se bude o moderním trendu micro LED. Čtyři přednášky budou věnovány displejům pro automobily a další např. proměnným informačním tabulím e-signage nebo měřicí technice pro instalaci displejů.

Všechny informace o veletrhu i konferencích zájemci najdou na www.embedded-world.de.

[Tsková zpráva NürnbergMesse, 8. 11. 2018.] 

(Bk)

Obr. 1. Z veletrhu Emedded World 2018 (foto: NürnbergMesse)