Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Embedded World – setkání odborníků na vysoké úrovni

Veletrh a konference Embedded World se uskuteční v Norimberku již zanedlouho, od 27. února do 1. března 2018. Součástí akce je též konference o elektronických displejích Electronic Displays 2018. Program konferencí je již k dispozici online. Letos zní podtitul akce Embedded Goes Autonomous.

 Výpočetní výkon procesorů vzrůstá a to umožňuje stále širší uplatnění umělé inteligence, např. metod strojového učení. Tím roste také „inteligence“ autonomních systémů, tj. jejich schopnost sbírat data z okolního prostředí, analyzovat je a na základě výsledků přijímat rozhodnutí. Speciálním oborem, jemuž bude na konferenci věnována zvláštní sekce, jsou vestavné systémy strojového vidění. Ty nacházejí uplatnění nejen v autonomních vozidlech, ale také např. v lékařské diagnostice.

Součástí konference rovněž budou dvě vyzvané plenární přednášky. Dne 27. února to bude přednáška Marka Papermastera, technického ředitele společnosti AMD, s názvem Vyvíjející se vestavné systémy v samořiditelném světě – o technice, která změní způsob, jakým se budou vestavné systémy navrhovat a uvádět do provozu. Rozhodující je vybrat správnou architekturu procesoru a programovací modely, které vygenerují úspěšná řešení pro inteligentní systémy. Dne 28. února přednese Andrea Martinová, technické ředitelka IBM pro německy mluvící země a technická vedoucí IBM Global Markets, svou plenární přednášku Průmyslové řešení s internetem věcí. Ukáže, jak internet věcí mění průmyslové prostředí a doloží to na příkladech typických aplikačních programů. V těchto řešeních spolupracují edge computing, cloud computing a populární API. Její pohled na službu Watson IoT Center odhalí, jaký vývoj lze v nejbližší době očekávat.

V několika bodech uveďme, na co se soustředí jednotlivé sekce konference:

  • sekce internetu věcí se bude věnovat zejména možnostem bezdrátové komunikace a metodám elektronických plateb,
  • sekce vestavného vidění uvede ve spolupráci s VDMA a sdružením Embedded Vision Alliance množství zajímavých přednášek z tohoto nového oboru,
  • sekce autonomních systémů představí systémy s vlastní inteligencí, které jsou schopné samostatně reagovat na okolní situace, a to i na takové, na něž nebyly naprogramovány,
  • v sekci bezpečnosti a zabezpečení se bude diskutovat o vztahu funkční bezpečnosti a odolnosti proti kybernetickým útokům, o tom, jak obě funkce zajistit i při omezených výpočetních možnostech, a o aktuál­ních typech útoků včetně ochrany proti nim,
  • v sekci vestavných OS se bude hovořit o tom, jak pracují operační systémy reálného času, a letos bude zvláštní pozornost věnována operačním systémům pro automobilový průmysl, systémům AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) a operačním systémům open-source,
  • pro hardwarové inženýrství je stále důležitým úkolem snižování energetické náročnosti a zvyšování výpočetní kapacity, např. paralelním zpracováním v mnohajádrových systémech nebo uplatněním FPGA,
  • v sekci softwarového a systémového inženýrství se bude hovořit o tom, že posun od jazyka C k C++ přináší mnoho výhod, ale také rizik spojených s větší složitostí programů a též potřebu věnovat se nástrojům pro verifikaci programů a vyhledávání chyb.

Program je k dispozici na www.embedded-world.eu.

Konference o elektronických displejích je místem pro sdílení profesionálních informací, prezentaci inovací a nových projektů. K hlavním tématům bude patřit vývoj OLED, tři sekce věnované displejům pro automobily, dále dotykové displeje nebo zobrazovače pro virtuální a rozšířenou realitu. Konferenci doprovodí výstava v halách 1 a 3A, jež bude součástí veletrhu. Všechny informace o programu konference jsou dostupné na www.electronic-displays.de.

Petr Bartošík

Foto: Nürnberg Messe

Obr. 1. Embedded World není jen veletrh vestavných systémů, ale rovněž odborná konference

Obr. 2. Již mnoho let je součástí akce Embedded World také specializovaná výstava elektronických displejů s doprovodnou konferencí