Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Elektroprojekční software pro automatizaci

V souvislosti s automatizací vyvstává také potřeba dokumentace, ať už k elektroprojektu pro ovládání výrobních zařízení, nebo výrobě produktů. Zde jsou stručné informace o dvou CAD programech určených pro tento účel. 

PC|SCHEMATIC

Program PC|SCHEMATIC Automation (zkráceně PCSCHEMATIC) není v ČR žádným nováčkem. Přestože je možné ho používat i pro projekty elektroinstalace, zde bude stručně představen jako program vhodný zejména pro elektroprojektování v oblasti automatizace.

Jde o projektově orientovaný databázový program – používá databázi s potřebnými daty konkrétních přístrojů a umožňuje pracovat na projektu s neomezeným počtem stránek, které zahrnují všechny potřebné informace. Vybráním prvku z databáze program automaticky nabídne potřebné schematické symboly, očísluje jejich vývody, pošle odpovídající mechanický symbol do výkresu rozváděče a data přístroje do výpisů materiálu podle nastavení. Projekt zahrnuje všechny výkresy nutné pro daný účel (schémata, rozváděče, ovládacích panely atd.) spolu s automaticky generovanými výpisy (materiálu, PLC, kabelů a svorek, spojů atd.) a pomocnými výkresy (montážní schéma, výkres kabelů a svorek atd.). Změna provedená ve schématu nebo ve výkresu rozváděče se automaticky promítne do všech navazujících stránek projektu. Stránky projektu zahrnují i titulní stránku, technickou zprávu a jakékoliv další informace, ať už v podobě vložených obrázků, textových dokumentů, tabulek v Excelu, či výkresů DWG nebo DXF atd. Program umožňuje export projektu do inteligentního PDF, napsání vlastních aplikací nebo skriptů. Zahrnuje překladač textů cizích jazyků, funkce pro práci s PLC apod.

Program PC|SCHEMATIC Service je určen pro montáž a osazení rozváděčů a panelů, stejně jako pro údržbu a opravy elektrických zařízení. Pracuje s projekty vytvořenými v programu PCSCHEMATIC, ale bez možnosti je modifikovat. 

Solid Edge Electrical

Tento software od společnosti Siemens je určen pro navrhování kabelových svazků a zkreslení jejich kompletní dokumentace. Nachází využití v automobilním, leteckém a vojenském průmyslu, stejně jako při výrobě domácích elektrospotřebičů (bílé zboží), ovládacích pultů, různých elektrických zařízení atd. Solid Edge sám o sobě je znám především jako 3D systém MCAD. Připojením modulů Solid Edge Wiring, Solid Edge Harness a Solid Edge Routing vzniká Solid Edge Electrical.

Solid Edge Wiring umožňuje nakreslit elektrické zapojení zaměřené na následné vytvoření 2D výkresu svazku vodičů či kabelů v Solid Edge Harness. Solid Edge Routing potom dovolí připojení k 3D Solid Edge, ve kterém je nakreslen prostorový model mechanické části výrobku a kde lze poté vytvořit i 3D model svazku vodičů/kabelů. Jednotlivé části Solid Edge Electrical zahrnují množství nástrojů, díky nimž jsou kreslení schématu i návrh kabelového svazku jednoduché, automatizované a správné. Kreslení elektrického zapojení je rychlé, zatímco kontrola zapojení ujistí projektanta
o správném zakreslení daného obvodu. Zabudovaný simulátor kontroluje možnosti zkratu, velikost proudu v jednotlivých vodičích, úbytky napětí na vodičích atd. Knihovna potřebných komponent zahrnuje nejenom elektrické prvky, ale i mechanické části, které se svazkem vodičů či kabelů souvisejí (průchodky, těsnění, upevňovací materiál atd.). Uživatel si může vytvořit knihovní prvky podle své potřeby.

Výstupem je výkres schematického zapojení, 2D výkres rozvinutého tvaru svazku vodičů, výpisy materiálu, vodičů, konektorů. Zobrazení svazku ve 3D je výstupem z programu Solid Edge. Změny provedené v návrhu se dynamicky promítají do výstupů, které jsou tak udržovány aktuální.

Více informací zájemci naleznou na webových stránkách www.cadware.cz/elektrotechnika/. 

Ing. Milan Klauz, CADware s. r. o.

Obr. 1. Prostředí programu PC|SCHEMATIC

Obr. 2. Část výkresu svazku vodičů v Solid Edge Electrical