Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Elektronické elektroměry pro měření činné energie

číslo 8-9/2005

Elektronické elektroměry pro měření činné energie

Elektronické elektroměry U128x a U138x od firmy Gossen-Metrawatt jsou koncipovány speciálně pro použití v rozváděčových skříních a v rozvodech, kde je omezený prostor pro jejich instalaci. Lze je použít pro měření i pro fakturační účely v domácnostech, budovách i v průmyslových podnicích.

Elektroměry jsou vhodné i pro měření ve dvoufázových (U1281 – obr. 1, U1381) i třífázových elektrorozvodných sítích (U1289, U 1387, U1389).

Obr. 1.

Obr. 1. Elektronický elektroměr U1281

Po připojení elektroměr automaticky pozná případné chyby ve své instalaci a upozorní na ně. Díky této funkci se minimalizují např. chyby měření při chybném sledu fází, chybějící fáze, nepřípustné nebo chybně dimenzované transformátory proudu a chybějící spojení na sběrnici. To uspoří čas, který by byl jinak nutný pro hledání a nápravu chyb, a také dodatečné investice, které by bylo třeba uvolnit na zkušební prostředky.

Kontrastní a velmi dobře čitelný displej elektronického elektroměru vždy ukazuje činnou energii a okamžitý výkon. U multifunkční varianty elektroměrů lze zobrazit i další měřené veličiny, jako např. proud v jednotlivých fázích, napětí, činný, jalový a zdánlivý výkon, účiník a frekvenci. Všechny tyto hodnoty je možné také vytisknout. V běžném provozu mohou být posuzovány také úroveň napětí napájecí sítě, zatížení jednotlivých fází a kompenzace jalového výkonu.

Elektroměry mají pulsní výstup S0 s nastavitelnou konstantou. Tento výstup lze přímo připojit na systémy pro snímání, odečítání a optimalizaci spotřeby energie nebo do řídicího systému. Alternativně může tento výstup sloužit také jako spínací výstup pro napětí 230 V.

Velký komfort přenosu dat poskytuje připojení prostřednictvím sběrnic M-Bus nebo LON, kde lze přenášet stavy počítadel, měřené hodnoty i chybová hlášení. Použití sběrnic umožní např. provozovat systém centrální diagnostiky chyb nebo automaticky aktualizovat data při výpadku systému.

Volitelně může být elektroměr vybaven také vstupem pomocného bezpečného napětí 24 V DC pro čtení naměřených hodnot místně nebo na dálku (prostřednictvím sběrnice) i v době, kdy je měřený obvod odpojen.

Regulatorní opatření o cejchování chrání spotřebitele při odečtu spotřeby energie a předepisují pro fakturační účely používat výhradně cejchované elektroměry. Předpokladem pro cejchování je schválení v Českém metrologickém ústavu (ČMI). Zde se prověřuje dodržení normy ČSN EN 62053-21 (Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 21: Střídavé statické činné elektroměry, třídy 1 a 2). Popisované elektroměry může cejchovat elektrická zkušebna EB 8 přímo ve firmě Gossen-Metrawatt. To urychluje proces pořízení elektroměrů a šetří prostředky za dodatečné cejchování.

Radka Alexová,
GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
tel.: 516 410 905-6
fax: 516 410 907
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz