Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Elektromobilita ze všech stran

Kdo se zajímá o směry a trendy vývoje vozidel s elektrickým pohonem a související infrastrukturou a legislativou, neměl by si nechat ujít konferenci Perspektivy e-mobility, která se bude konat 19. března 2019 od 9:30 do 14:00 hodin na výstavišti Brno v sále P1 v rámci doprovodného programu veletrhu Amper.

Posluchači se dozvědí zajímavé informace o postoji státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě a o začlenění čisté mobility do Národního klimaticko-energetického plánu. Přednášky se budou věnovat také trendům ve vývoji elektromobility v roce 2019 v ČR, v Evropě a ve světě. Stranou nezůstanou ani technická řešení elektromobilů – jejich konstrukce, materiály, energetika, řídicí a automatizační technika.

Probírány budou i jiné stránky elektromobility, jako je např. autonomní jízda dopravních prostředků, správa nabíjení elektrovozidel ve veřejné i neveřejné sféře a začlenění elektrických vozidel do širšího kontextu tzv. chytrých domů, chytrých sítí a chytrých měst. Pozornost bude rovněž věnována akumulaci energie a propojení elektromobility a energetiky. http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/perspektivy-e-mobility-xi--84.      

(ev)