Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Elektroměry společnosti ABB měří spotřebu v místě odběru

Mezi současné „zloděje“ energie patří počítače, terminály, servery, systémy pro řízení klimatu a svíticí displeje, které jsou v provozu mnoho hodin denně a po zbytek dne jsou často ponechány v pohotovostním režimu. Společnost ABB nabízí elektroměry, kterými lze snadno měřit a vizualizovat spotřebu elektrického proudu. To může vést ke zlepšení chování spotřebitelů a zvýšení jejich povědomí o možnosti úspor v této oblasti.
 

Růst spotřeby elektrické energie

Je zřejmé, že stále vyšší částky na fakturách za elektřinu nejsou způsobeny jen růstem ceny elektrického proudu. Velkou roli tu hraje také rostoucí spotřeba. Často se zapomíná na to, že opravdovými „hladovci“ jsou např. počítače, terminály, servery, zařízení na kontrolu klimatu a displeje s intenzivním svitem. Zvláště v komerčním prostředí běží mnohá zmíněná zařízení v celodenním pohotovostním režimu. Zjistit tato místa spotřeby není jednoduché, a když přijde účet za elektřinu, je už beztak pozdě. Obdobná situace je v domácnostech (obr. 1), neboť stále větší počet elektronických přístrojů v kuchyních, obývacích pokojích a ložnicích zvedá výdaje za spotřebovanou elektrickou energii. Jak mohou podniky a další spotřebitelé nejlépe zvrátit tento trend? Jednoduché a účinné řešení spočívá v měření a zobrazování spotřeby přímo v místě. To může pomoci změnit chování spotřebitelů. Individuální úspory nákladů a spravedlivější rozložení výdajů za energii jsou dvěma „hmatatelnými“ přínosy tohoto měření.
 

Měřit znamená znát

Zjištění, na kterých místech se elektřina spotřebovává, je krokem blíž ke snížení nákladů na ni vynakládaných. Tradiční elektroměry instalované energetickými společnostmi na vstupu provozní jednotky zobrazují pouze celkové náklady a spotřebu. Navíc pro svou instalaci vyžadují nezanedbatelný prostor. Kompaktní elektroměry moderní řady od ABB měří spotřebu proudu přímo v místě spotřeby. Tyto vysoce výkonné elektroměry atraktivního designu a vybavené snadno čitelným displejem lze rychle a snadno instalovat (díky provedení na lištu DIN). Jsou schváleny podle národních a mezinárodních norem.
 

ODINsingle pro přímé měření do 65 A

ODINsingle je velmi přesný jednofázový elektroměr měřící proud do 65 A. Je navržen pro přímé připojení a vybaven je snadno čitelným LCD (obr. 2). Tento přístroj spolu s podobnými modely DELTAsingle, ODIN a DeltaPlus tvoří kompletní řadu elektroměrů společnosti ABB, které vynikají širokými možnostmi komunikace při nejrůznějších způsobech použití.
 
Elektroměr OdinSingle může komunikovat třemi způsoby: prostřednictvím podsvíceného displeje, pomocí infračerveného rozhraní pro sériovou komunikaci (spolu se sériovým komunikačním adaptérem SCA) a za použití pulzního výstupu (pouze model D1365). Základní technické parametry tohoto elektroměru jsou uvedeny v tab. 1.
 
Tím, že eliminují „zloděje energie“, pomáhají elektroměry jako ODINsingle omezovat negativní dopad výroby elektrické energie na životní prostředí (tzv. uhlíková stopa). Měřením a navíc zobrazením jeho výsledků zprostředkovaně vytvářejí tlak na účinnější využívání elektrické energie.
 

Monitorování spotřeby elektrické energie po jednotlivých hodinách

Ve zpracovatelském průmyslu vedou elektroměry výrobce k odpovědnosti za životní prostředí. Například zobrazí spotřebu elektrické energie jednotlivých technologických linek po hodinách. To dovoluje jejich spotřebu porovnávat a zajistit, aby linky nespotřebovávaly více elektrického proudu, než je třeba. Energeticky náročným provozům, kde lze prokázat, že je zde intenzivně kontrolováno účinné využívání elektrické energie, jsou poskytovány daňové úlevy. To je další stimul pro zavádění individuálních elektroměrů v průmyslových podnicích.
 
Největší uplatnění elektroměr ODINsingle nachází na úrovni jednotek (unit) nebo objektů (object), tedy např. v prodejních pasážích nebo bytových domech, kde není instalován elektroměr elektrorozvodného podniku v každém bytě ani u jednotlivých spotřebičů, např. klimatizačních jednotek nebo čerpadel pro rozvod tepla.
 

Elektroměr u každého karavanu

V prodejních pasážích, výstavních halách, malých přístavištích, tábořištích s karavany a v činžovních domech chtějí jejich uživatelé platit pouze za spotřebovaný elektrický proud (nikoliv např. za velký plazmový televizor, který běží na chodbě). Elektroměry, jakým je ODINsingle, měří přesně a jednoduše i takovou malou spotřebu, a přispívají tak ke spravedlivějšímu rozložení nákladů. Zároveň výsledky jejich měření mohou být novým podnětem pro hledání úspor. Tento princip sledování spotřeby elektrické energie byl nedávno uveden do praxe v kempincích pro karavany (obr. 3). Zde elektroměry ODINsingle měří spotřebu energie každého jednotlivého karavanu. Nynější karavany jsou vybaveny množstvím elektrických spotřebičů, např. ohřívači, mrazničkami, televizními přijímači, počítači apod., takže každý karavan je velkým „spotřebičem“ elektrického proudu. Měření spotřeby každého karavanu může majiteli kempinku pomoci spravedlivě rozložit náklady, a každý návštěvník tudíž zaplatí pouze za „svoji spotřebu“.
 
Elektroměry se uplatní také v centrech zpracovávajících data, kde různé spotřebiče patří různým vlastníkům. Jedno datové centrum ve Švédsku používá více než 100 elektroměrů ODINsingle, které zde měří spotřebu každého serveru. Snímáním pulzů od každého elektroměru je možné registrovat spotřebu každého serveru a tyto údaje využít v systému řízení energie. Díky těmto elektroměrům lze v datovém centru rozdělit náklady na energii správně na každého vlastníka serveru.
 

Elektroměry a jejich vlastnosti

ODINsingle a „sesterské“ produkty DELTAsingle, ODIN a DELTAplus (obr. 5) tvoří současnou řadu elektroměrů ABB, které jsou určeny pro upevnění na lištu DIN. DELTAsingle je jednofázový elektroměr vybavený infračerveným portem, interním hodinovým obvodem a indikací zátěže a tarifu. Displej elektroměru se využívá k zobrazování informací a ke komunikaci.

 
ODIN je v principu třífázový elektroměr vybavený infračerveným portem a displejem, který zobrazuje informace a převod měřicího transformátoru. ODIN rovněž obsahuje indikaci fáze a zátěže.
 
DELTAplus je moderní třífázový elektroměr s rozsahem napětí od 100 do 500 V, jenž je vybaven infračerveným portem a informačním displejem. Mezi jeho funkce patří automatická kontrola instalace, funkce I/O, možnost nastavit převod transformátoru a indikaci fáze a zátěže.
 
V tab. 2 jsou uvedeny základní technické údaje těchto čtyř elektroměrů.
 

Pružná komunikace pro požadavky budoucnosti

Elektroměry ODINsingle, DELTAsingle, ODIN a DELTAplus jsou vybaveny infračerveným rozhraním (IR) pro dálkový odečet naměřených hodnot a adaptérem SCA (obr. 6), který mění optické signály na elektrické.

 
Sériový komunikační adaptér SCA řady 3 umožňuje komunikovat po sítích Ethernet, M-bus, GSM/GPRS, RS-232, LON PLC a EIB/KNX. SCA je kompaktní (šířka pouze dva moduly) přístroj, který se snadno instaluje na lištu DIN. Vedle otevřených protokolů a pulzního výstupu nabízí tento elektroměr pružnou instalaci, která je uzpůsobena budoucím potřebám.
 

Elektroměry vyhovují směrnici MID

Elektroměry ABB montované na lištu DIN vyhovují směrnici MID (Measuring Instrument Directive), nové směrnici Evropské unie pro měřicí přístroje. Tato směrnice byla převzata v roce 2006 do národní legislativy, což znamená, že platné předpisy pro testování a schvalování jsou nahrazeny pravidly pro testování podle norem IEC, které jsou platné pro všechny členské země EU a Evropské hospodářského prostoru (EHP). Nejsou dovoleny žádné speciální národní požadavky jakéhokoliv druhu. Testy provedené v jedné zemi EU musí být tedy akceptovány ve všech zemích EU a EHP.
 
Nové normy EN 50470-1, -3 nahradí normy IEC 62053-11 a IEC 62052-23 v zemích EU a EHP. Každý elektroměr z produkce ABB je opatřen štítkem, který potvrzuje, že byl testován a schválen podle MID.
 

Certifikace jakosti

Všechny elektroměry od ABB jsou certifikovány také podle norem IEC 62052-11 a IEC 62053-21, 10, což je známkou jejich jakosti. Navíc technický návrh a výrobní postupy zavedené u ABB jsou schváleny certifikační organizací Bureau Veritas podle normy ISO 9001:2000.
 

Shrnutí

Elektroměry ABB pro montáž na lištu DIN jsou kompaktní přístroje, které vedou k úsporám energie tím, že umožňují spravedlivější rozdělení nákladů na elektrickou energii a její efektivnější využívání. Díky jejich přizpůsobivým komunikačním rozhraním může nyní každý spotřebitel měřit spotřebu elektrické energie a číst naměřenou hodnotu přímo v místě jejího odběru. To napomáhá změně chování spotřebitele, a v důsledku toho i snížení nákladů na elektrickou energii.
 
Luděk Vach, ABB s. r. o.
 
ABB s. r. o.
Heršpická 13, 619 00 Brno
tel.: 543 145 111
fax: 543 245 840
 
Obr. 1. Spotřeba elektrického proudu ve Švédsku
Obr. 2. ODINsingle je jednofázový elektroměr do 65 A; díky kompaktnímu uspořádání a možnosti montovat ho na lištu DIN lze přístroj snadno a rychle instalovat do distribučních rozvodnic a malých standardních skříní
Obr. 3. Kempink s karavany, kde jsou používány elektroměry ODINsingle
Obr. 4. Datové centrum obsahuje velký počet jednofázových zátěží
Obr. 5. Elektroměr DELTAsingle, ODIN a DELTAplus
Obr. 6. Kompaktní sériový komunikační adaptér SCA pro dálkový odečet naměřených dat, který lze snadno upevnit na lištu DIN
 
Tab. 1. Základní technické parametry elektroměru ODINsingle
Tab. 2. Technické parametry elektroměrů společnosti ABB