Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Elektroenergetika 2019

Ve dnech 16. až 18. září se ve Staré Lesné na Slovensku uskuteční 10. mezinárodní vědecké sympozium o elektroenergetice. Sympozium pořádá katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technické univerzity Košice a Skupina Východoslovenská energetika Holding. Hlavní témata sympozia budou:

  • výroba, přenos, distribuce a spotřeba elektřiny,
  • vysokonapěťová technika a diagnostika v energetice,
  • spínací technika velkých výkonů, analýza poruch,
  • řízení elektrizačních soustav, liberalizace trhu s elektřinou,
  • smart grids a elektromobilita.

Sympozium je jedinečnou příležitostí k interdisciplinárním diskusím o současné elektroenergetice a vyhlídkách do budoucna. Teoretické základy, využití v praxi, ochrany, vysokonapěťová technika, měření, standardy a další související témata – to vše bude na programu sympozia.

Sympozium se koná jednou za dva roky a jednací řečí je angličtina.

Do konce května se mohou hlásit zájemci o aktivní účast. Přihlásit je možné teoretické příspěvky, příspěvky popisující výsledky experimentů a příspěvky z oblasti řízení výroby, distribuce a spotřeby elektřiny, z oblastí využití distribuovaných zdrojů, chytrých sítí, elektromobility, údržby a diagnostiky v elektroenergetice atd. Příspěvky procházejí recenzním řízením. Přijaté příspěvky budou zveřejněny ve sborníku, který bude odeslán do databází Scopus a Web of Science CPCIS.

Bližší údaje o konferenci najdou zájemci na https://eesymp.fei.tuke.sk.

(Bk)