Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ELEKTRO 2005: ty správné kontakty!

číslo 11/2004

ELEKTRO 2005: ty správné kontakty!

Stavební veletrhy Brno si v oboru stavebního průmyslu za deset let své existence vydobyly respekt a uznání odborné veřejnosti, pro kterou především jsou jednou z hlavních událostí stavební sezóny. Tu příští zahájí na brněnském výstavišti ve dnech 19. až 23. dubna 2005. Opět zde bude možné na jednom místě přehlédnout současný stav ve stavebnictví a dozvědět se o všech novinkách a trendech v oboru.

Význam brněnských stavebních veletrhů spočívá především v širokém záběru témat a dílčích oborů stavebního průmyslu. V historii veletrhů lze vysledovat, jak jejich pořadatelé reagují na aktuální potřeby vystavovatelů a odborné návštěvnické veřejnosti. Stavební veletrhy Brno se pro splnění zmíněných potřeb rozrostly; tvoří je nyní čtyři základní projekty, vzájemně propojené společnou tematikou stavebnictví a současně individuálně oborově zaměřené.

Nejnovějším projektem Stavebních veletrhů Brno je Mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov Elektro, který se letos konal poprvé. Jeho základem je nyní rychle se rozvíjející segment stavebního průmyslu. Elektrické instalace a tzv. inteligentní řídicí systémy jsou již delší dobu samozřejmou součástí staveb, ale současně jsou i nástroji používanými při výstavbě. V příštím roce se další dílčí veletrh – IBF – v jednom ze svých témat zaměří na stavební stroje a mechanizaci, které jsou s elektrotechnikou úzce spojeny. Součástí mechanizačních prostředků ve stavebnictví je v současné době množství řídicích a ovládacích prvků a systémů, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost strojů. Veškeré novinky v této oblasti budou k vidění právě na Stavebních veletrzích Brno 2005. Lze tedy očekávat velký zájem o elektrotechnické obory. Vedle řídicích systémů a integrovaných systémových řešení technického vybavení budov se veletrh Elektro bude věnovat také tematice osvětlení v architektuře.

Zmíněný veletrh IBF představí vedle stavebních strojů a mechanizace rovněž dopravní a mostní stavitelství a speciálně také bazény, koupaliště a aquaparky.

Aby byl výčet témat Stavebních veletrhů Brno 2005 kompletní, nelze zapomenout na další dvě akce. Mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK BRNO má pro příští rok připravena dvě zvýrazněná témata: systémy větrání a vytápění s malou spotřebou energie a dopravní techniku v budovách. Veletržní komplex doplňuje veletrh URBIS – Fórum investičních příležitostí a Technologie a zařízení pro města a obce, který se zaměřuje na investice a projektovou činnost v komunální oblasti.

Současná podoba Stavebních veletrhů Brno je reakcí na vývoj stavebního průmyslu. Velkou měrou se o ni zasluhují i vystavovatelé. Vystavovat na veletrhu totiž znamená chopit se příležitosti, být informován, dát o sobě vědět a navázat správné kontakty. Většina firem tak využívá uvedené veletrhy nejen k prezentaci vlastní značky a předvedení novinek, ale i k získání nových partnerů a rovněž jako místo kontraktačních jednání.

Kdo chce zůstat součástí trhu a být úspěšný i v budoucnosti, neměl by se do zapomenout přihlásit k účasti na Stavebních veletrzích Brno 2005. Více se lze dozvědět na adrese http://www.ibf.cz. Pořadatel, společnost Veletrhy Brno, a. s., i návštěvníci se na vás těší!

(Veletrhy Brno, a. s.)

Inzerce zpět