Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Elektricky a bez softwaru? Jde to!

Software je fenomén současné techniky. Elektrické pohony nejsou výjimkou, ale jedním z nových směrů v jejich vývoji je stále jednodušší použití a z toho vyplývající menší náklady. Pomocí nových elektrických pohonů je tak možné řešit mnohem více úkolů, a to i těch jednoduchých. 

V sortimentu firmy Festo jsou proto nejen standardní elektrické pohony pro nejnáročnější úlohy, ale i řada OMS (Optimised Motion Series) a v druhém pololetí letošního roku přibude také SMS (Simplified Motion Series). Co se pod těmito zkratkami skrývá? 

Standardní pohony

Je-li třeba pohon pro komplexní úlohu, bez softwaru a bez specialistů na elektrické pohony se to neobejde. Aby bylo řešení co nejefektivnější, je software nyní integrován do společné platformy s ostatními výrobky Festo pro elektrickou automatizaci a dokáže např. z návrhu manipulátoru přenášet hodnoty pro nastavení motorů do jejich ovladačů i do PLC. Uživatel tak bude mít méně práce s nastavováním i uvedením celého zařízení do provozu.

Standardní ovladače pro motory procházejí takřka od základu celkovou inovací. Ovladače řady CMMT (obr. 1) obsahují komunikaci po průmyslové síti (Profinet, EtherNet/
/IP, EtherCAT apod.). Ovladače jsou nesrovnatelně menší – šetří tak prostor v rozváděči, dokážou lépe hospodařit s elektřinou (sdílení výkonu) a jsou vybaveny pro komunikaci podle principů Industry 4.0.

Nové jsou i servomotory řady EMMT, které se připojují k ovladači jediným kabelem jak pro motor, tak pro snímač polohy. 

OMS – bez softwaru

Zcela jiná situace nastane v případě jednoduchých pohybů třeba jen mezi několika polohovacími body či při řízení síly s menšími požadavky na přesnost. Tehdy konstruktér může sáhnout po některém z pohonů OMS (obr. 2). K oživení stačí pouze internetový prohlížeč, neboť ovladače pro motory generují svoji webovou stránku s jednoduchou tabulkou, po jejímž vyplnění je pohon připraven plnit povely uživatele. V tomto režimu se pohon chová velmi „názorně“ – každá řádka tabulky má svůj vstup do ovladače, kterým se příkaz spustí, a svůj výstup, kterým signalizuje splnění úkolu. Nastavit je možné kromě cílové polohy (absolutní či relativní pohyb) také rychlost, zrychlení a sílu.

Je-li třeba řešit složitější úkol, lze pro tytéž ovladače využít firemní software (ke stažení zdarma) a pustit se do nastavování dalších požadovaných parametrů. 

SMS – dokonce bez počítače

Pro úplné vyloučení softwaru je nově připravena (k dispozici od druhého pololetí 2019) řada SMS (obr. 3). Motory této řady jsou vybaveny integrovanou jednotkou obsahující vše potřebné. K oživení tak postačí několik tlačítek a kontrolek umístěných přímo na jednotce. Pohony se pohybují z jedné koncové polohy do druhé, a jsou tak vhodné všude tam, kde je třeba jednoduchý, ale plynulý pohyb se stabilním zrychlením nebo s nastavením přítlačné síly.

Snadná je i elektrická instalace. Jednotka má dva konektory – jeden pro silové napájení a druhý pro ovládací signály v podobě digitálních vstupů a výstupů nebo pro velmi jednoduché a moderní komunikační rozhraní IO-Link. Veškerá regulace probíhá zcela automaticky uvnitř. Ušetří se místo v rozváděči, zjednoduší se kabeláž i práce programátorů.

V praxi je tak možné pohon uvést do provozu bez účasti specialistů, požadavky lze přirovnat k nastavení času na digitálních hodinách. 

Závěr

Svět kolem nás se mění stále rychleji. Elektronika se na změně našich životů silně podílí. Pokles jejích cen se do průmyslové sféry promítá stejně jako do sféry spotřební. Na elektrických pohonech je tento trend stále patrnější a jejich šíření brání snad už jen setrvačnost našeho myšlení.

„Chcete-li se podívat na nové elektrické pohony, ovladače, motory a mnoho dalších výrobků z oblasti elektrické automatizace, navštivte stánek společnosti Festo na veletrhu Amper 2019, který se koná 19. až 22. března na výstavišti v Brně,“ zvou autoři článku zájemce o bližší informace. Stánek firmy Festo číslo 3.15 bude v hale V. 

(Festo, s. r. o.)

Obr. 1. Ovladač CMMT je určen pro standardní úlohy řízení polohy a pohybu, včetně těch složitějších

Obr. 2. K oživení pohonů OMS stačí jen internetový prohlížeč, neboť ovladače pro motory generují svoji webovou stránku s jednoduchou tabulkou, po jejímž vyplnění je pohon připraven plnit povely uživatele

Obr. 3. Motory řady SMS obsahují integrovanou řídicí jednotku, a mohou proto v jednodušších úlohách pracovat jako zcela autonomní pohony