Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Elektrická zařízení a rozvody ve zdravotnických prostorách

Na elektrická zařízení a rozvody používané ve zdravotnické technice jsou kladeny větší bezpečnostní požadavky než na většinu zařízení v jiných prostředích. Je to dáno tím, že jakýkoliv výpadek elektrického proudu či chyba zapojení v těchto prostorách může vést k fatálním důsledkům na zdraví pacienta či ošetřujícího personálu. Ne však ve všech prostorách nemocnice či kliniky dochází k přímému kontaktu pacienta s elektrickými přístroji, a je tedy zbytečné klást zvýšené požadavky na elektroinstalaci např. v čekárnách, chodbách, pracovnách sester apod. Rozdělení zdravotnických prostor podle nebezpečnosti úrazu elektrickým proudem je uvedeno v normě ČSN EN 60601-1. Dělení vychází ze dvou kritérií:

 • zda se předpokládá použití příložných částí na pacienta (část zdravotnického elektrického přístroje, která při normálním použití přichází nezbytně do fyzického dotyku s pacientem, aby zdravotnický elektrický přístroj mohl plnit svoji funkci podle ČSN EN 60601-1),
 • zda přerušení napájení během výkonu ošetření může ohrozit život pacienta.
 • Pak je možné dělit zdravotnické prostory na tři skupiny:
 • prostory skupiny 0, kde se nepředpokládá použití příložných částí na pacienta, a tedy ani přerušení napájení nevede k žádným fatálním následkům,
 • prostory skupiny 1, kde se předpokládá použití příložných částí jen zevně a uvnitř těla, ne však na srdci, a kde při první závadě či přerušení napájení je možné přerušit provoz (funkce) zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by byl pacient ohrožen; vyšetření nebo ošetření pacientů lze přerušit anebo opakovat,
 • prostory skupiny 2, kde dochází k intrakardiálnímu použití příložných částí (např. v operačních sálech nebo jednotkách intenzivní péče) a jakákoliv chyba napájení může ohrozit pacienta a ošetření není možné opakovat.

Z uvedených důvodů je nutné použít oddělenou síť IT-M, kde jsou přes oddělovací transformátor napájeny lékařské přístroje a zařízení v prostorách skupiny 1 a 2. Při použití oddělené sítě je nutné měřit izolační stav monitorem izolačního stavu.

ABB vyrábí pro použití ve zdravotnictví nejen oddělovací transformátory od 3 do
10 kV·A (tab. 1), ale i monitory izolačního stavu sítě a rovněž kompletní rozváděče, kde na vstupu je rozvodná síť a na výstupu je bezpečnostní IT-M pro použití v prostorách skupiny 1 a 2. 

Elektronické rozváděče pro zdravotnické prostory

Rozváděče QSO (obr. 4) pro operační sály jsou ideálním řešením pro distribuci energie ve zdravotnických prostorách skupiny 2 v souladu s normami IEC 64-8/7-710. Jsou dostupné ve čtyřech velikostech: S, M, L a XL. Každá z těchto velikostí je dodávána ve dvou provedeních. Verze Classic obsahuje přístroje nezbytné pro ochranu při přímém doteku, zatímco verze Premium obsahuje tyto přístroje zvyšující užitnou hodnotu rozváděče:

 • nouzové napájení vybraných obvodů, jako např. radiologické přístroje, osvětlení atd.,
 • napájení 24 V DC svítidel na operačním sále,
 • ochrana proti přepětí,
 • systém Unifix pro rychlé spojování,
 • modul pro přenos a zpracování alarmu prostřednictvím protokolu KNX.

Rozváděče QSO XL jsou vybaveny dvojicí oddělovacích transformátorů k zajištění redundantního napájení. ABB poskytuje pro své rozváděče do operačních sálů potvrzení o shodě požadované při uvádění do provozu, potvrzení, že rozváděče plně vyhovují technickým normám. Jako ujištění o nejlepší účinnosti QSO je tento rozváděč dodáván v novém, dřevěném obalu.

Společnost ABB věnuje velkou pozornost oboru zdravotnické techniky a pružně reaguje na změnu požadavků a norem, tak, aby vyhověla rostoucím požadavkům trhu. Další informace o uvedených výrobcích poskytne produktový manažer Ing. Pavel Žák.

(ABB s. r. o.)

ABB s. r. o.

Ing. Pavel Žák, pavel.zak@cz.abb.com

tel. 731 552 401, 543 145 432

Heršpická 13, 619 00 Brno

 

Obr. 1. Oddělovací transformátor pro zdravotnictví vyráběný v ABB

Obr. 2. Isoltester neustále monitoruje izolační odpor v systémech IT-M

Obr. 3. Panel dálkové signalizace QSD

Obr. 4. Rozváděč QSO pro operační sály

 

Tab. 1. Oddělovací transformátory vyráběné ABB

Jmenovitý výkon (kV·A)

Označení

Provedení

3

TI-3

bez čidla teploty

TI-3S

s čidlem teploty

5

TI-5

bez čidla teploty

TI-5S

s čidlem teploty

7,5

TI-7,5

bez čidla teploty

TI-7,5S

s čidlem teploty

10

TI-10

bez čidla teploty

TI-10S

s čidlem teploty

 

Tab. 2. Monitory izolačního stavu ve zdravotnictví vyráběné v ABB

Technické parametry

Typ

DIG-RZ

DIG PLUS

jmenovité napájecí napětí (V)

110 až 230, 50 až 60 Hz

jmenovité napětí (V)

24 až 230

impedance (kΩ)

200

měřicí signál

spojitý s filtrem

digitální

práh izolačního odporu (kΩ)

50 až 500

práh teploty (°C)

0 až 200

práh proudu (A)

1 až 99,9

výstupní relé

NO-C-NC, 5 A, 250 V AC

sériové rozhraní

RS-485

počet panelů QSD

max. 2

max. 4

 

Tab. 3. Parametry monitoru Selvtester pro monitorování izolačního odporu v sítích 24 V SELV

Jmenovité napětí (V)

24 AC

Vlastní spotřeba (V·A)

3

Měřený proud (mA)

max. 0,5

Vnitřní impedance (kΩ)

50

Práh (V)

10 až 50

Výstup

max. 2 QSD

Svorky (mm2)

max. 4