ElectroPark na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2017

V expozici Elektrotechnické asociace České republiky v pavilonu Z si návštěvníci MSV budou moci prohlédnout sbírku historických přístrojů ze začátku 20. století, která bude kontrastovat s ukázkami moderní techniky pro současné strojírenské provozy vystavenými v přilehlém ElectroParku (pavilon Z, stánek č. 43).

 ElectroPark představí moderní techniku

ABB: školicí centrum

Společnost ABB představí školicí robotické pracoviště, efektivní výukovou pomůcku vybavenou průmyslovým robotem IRB120 s řídicí systémem IRC5. Pracoviště bylo vyvinuto Školicím centrem jednotky ABB Robotika speciálně pro výuku ve školách, ale i pro školení zaměstnanců výrobních podniků.

ATAS: elektromotory pohánějící výtahové dveře

Kompaktní pohon výtahových dveří společnosti Strojon-výtahy splňuje již nyní nové evropské normy pro výtahy EN 81-20 a EN 81-50 a šetří prostor a energii. Pohon se skládá z mechanických částí od firmy Strojon-výtahy s. r. o., řídicí desky VTA-OOR/CAN 2 PT1 od firmy Beta Control, s. r. o., a BLDC elektromotoru G162YG394 od společnosti ATAS elektromotory Náchod a. s. Inovací pohonu se zmenšila výška řídicí desky na 50 %, délka motoru na 40 % a spotřeba energie klesla na 40 %.

Danfoss: VLT® AutomationDrive FC 302 s integrovaným řízením pohybu

Nový měnič frekvence VLT AutomationDrive FC 302 umožňuje přesné polohování a synchronizaci. Integrované řízení pohybu (IMC) lze použít k ovládání indukčního motoru nebo motoru s permanentními magnety s uzavřenou smyčkou nebo regulací otevřené smyčky.

ELCOM: vizualizace a zpracování rozsáhlých souborů dat v elektroenergetice

Společnost ELCOM je dlouholetým dodavatelem měřicích systémů v energetice – od globálních měřicích systémů pro monitoring fázorů (WAMS), pokrývajících např. střední Evropu, přes měření a komplexní vyhodnocování kvality dodávané elektřiny v celé republice po detailní energetický monitoring průmyslového podniku a spotřeby jednotlivých strojů.

ELEDUS: rentgenová kontrola jako součást Industry 4.0

Kromě vývoje a výroby rentgenových přístrojů pro průmyslovou sféru se firma v souvislosti s koncepcí Industry 4.0 zaměřuje také na automatizaci kontroly, přístup na dálku, a především na zpracování velkých objemů dat. Zabývá se rovněž kontrolou pomocí 3D modelů předmětu.

Phoenix Contact: Security Router – FL MGuard RS4000 TX/TX VPN

Produkt mGuard funguje jako firewall a router a zajišťuje bezpečnost průmyslových sítí. Volitelná funkce VPN umožňuje bezpečné spojení prostřednictvím internetu se vzdálenými lokalitami nebo stroji. Zařízení mGuard chrání před kyberútoky a nechtěnými poruchami. Navíc umožňuje bezpečnou dálkovou údržbu s využitím veřejných sítí.

Phoenix Contact: platforma řízení PLCnext Technology

PLCnext Technology je otevřená řídicí platforma, která umožňuje paralelní práci s etablovanými softwarovými nástroji jako Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink a PC Worx Engineer a s programovým kódem podle normy IEC 61131-3 i kódem C/C++ a C#. Dodatečně je možné do automatizačního systému zařadit i funkce výrobců třetí strany a sloučit je do komplexního systému.

PILZ: Smart Factory – bezpečná řešení pro automatizaci

V Brně představí společnost Pilz Smart Factory Demonstrator, plně automatizované řešení pro rychlou, flexibilní a nákladově efektivní výrobu. Modulární výrobní linka ukazuje, jak distribuované řídicí systémy komunikují se snímací a pohonnou technikou.

STÄUBLI: Stäubli TX2-60

Roboty Stäubli TX2 mohou pracovat jako běžné průmyslové roboty i jako kolaborativní roboty. V buňce Jenga budou moci návštěvníci stavět věž z kostek ve spolupráci s robotem, který bude spolupracovat s kamerou a nadřazeným řídicím systémem Beckhoff.

TES Vsetín: tepelné krimpování

Zařízení určené k tepelnému krimpování vývodů (drátů) do kabelových ok statorů nebo propojek má nadstandardní výkon a flexibilitu. Stroj umožňuje krimpování měděných a hliníkových vodičů a je schopen pracovat s kabelovými prvky o průřezu až 100 mm2. Volitelně může stroj vyhodnocovat všechny důležité parametry v průběhu krimpování.

(ed)