Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Electronica 2004

číslo 8-9/2004

Electronica 2004

Veletrh Electronica, v současné době celosvětově největší a nejvýznamnější veletržní akce v oboru elektronických součástek a konstrukčních uzlů, se koná pravidelně každý sudý rok. Letos představí na veletrhu Electronica 2004 na novém výstavišti v Mnichově ve dnech 9. až 12. listopadu 2004 své produkty asi 3 000 vystavovatelů ze 45 zemí ve čtrnácti krytých halách na celkové výstavní ploše téměř 152 000 m2 za očekávané účasti asi 75 000 návštěvníků. Z České republiky se veletrhu zúčastní deset firem na celkové ploše asi 300 m2.

Oborově je veletrh Electronica 2004 rozčleněn na šestnáct základních oblastí. Jsou jimi polovodiče, vestavné systémy, senzory a mikrosystémy, plošné spoje a služby pro elektronickou výrobu, spojovací technika, kabely, ovládací prvky a relé, pasivní součástky, zobrazovací zařízení, zdroje elektrické energie, skříně a rozváděče, technika pohonů, projektování, zkušební a měřicí technika, systémové komponenty a služby.

Dobré vyhlídky na trhu

Veletrh Electronica 2004 se uskuteční v období poměrně živého růstu zájmu o elektronické komponenty (součástky a konstrukční uzly) a jejich aplikace. Podle údajů orgánů německého svazu elektrotechnického průmyslu ZVEI vzrostl obrat na světovém trhu s elektronickými komponentami v roce 2003 o 11,6 % na 305,2 miliardy USD a v roce 2004 je očekáván nárůst o 15,3 %.

Nyní se očekává největší růst zájmu o elektroniku pro automobily, mikroelektromechanické systémy (Micro Electro Mechanical Systems – MEMS) a prvky pro bezdrátové komunikační sítě typu WLAN, a dále o M2M (Machine-to-Machine), softwarové i hardwarové prvky pro bezdrátovou komunikaci, důležité mj. i pro automatizaci. Například podílu elektroniky na ceně automobilu je předpovídán vzrůst z 25 % v roce 2002 na 40 % v roce 2010, a pokud jde o bezdrátové sítě M2M, má počet uzlů celosvětově narůst z 9 milionů v roce 2002 na 100 milionů v roce 2006.

Nejen produkty, ale i aplikace a trendy

Těžko detailně předvídat, jak se již zmíněné i další tržní trendy projeví ve stáncích vystavovatelů. Dopředu je však jisté, že jim bude věnován značný prostor v nově koncipovaném a jedinečném odborném doprovodném programu veletrhu Electronica 2004 zaměřeném především na přenos znalostí.

Přímo v halách budou např. návštěvníkům volně přístupná přednášková fóra Automotive Innovation, Wireless Communications a World of MEMS, oslovující zejména uživatele. Přednášky přesahující rámec samotného veletrhu nabídnou diskusní arény Embedded in Munich a EMS-Village (služby pro elektronickou výrobu).

Souběžně s veletrhem se v těsně přilehlém mezinárodním kongresovém centrum Mnichov uskuteční odborné konference Embedded in Munich Conference a Embedded Systems Conference Munich (8. až 11. listopadu), Inteligentní správou softwaru ke spolehlivé elektronice v automobilu (8. až 9. listopadu) a Wireless Congress 2004 Systems & Applications (10. až 11. listopadu).

Jak na veletrh

Pořadatelem veletrhu Electronica 2004 je veletržní společnost Messe München GmbH. V ČR ji zastoupuje společnost EXPO-Consult+Service, spol. s r. o. (Příkop 4, 604 45 Brno, tel.: 545 176 158, fax: 545 16 159, e-mail: info@expocs.cz), která nabízí úplný servis vystavovatelům na veletrhu i jeho návštěvníkům formou např. prodeje zlevněných vstupenek, organizace ubytování i zájezdů apod. Další informace o veletrhu lze nalézt na http://www.electronica.de a aktuální zprávy z oboru elektroniky denně nabízí internetový portál http://www.global-electronics.net
[Tiskové materiály Messe München a EXPO-Consult+Service, červen 2004.]

(kp)

Inzerce zpět