Ekonomicky výhodné značení s CO2 laserem Solaris

Ne vždy je vyžadováno velmi kontrastní a dobře viditelné značení plastových dílů. Někdy postačí pouze jeho dlouhodobá čitelnost navzdory všem vlivům povětrnosti a provozních podmínek, včetně vlivu provozních kapalin.

V takovém případě se s výhodou použije levný CO2 laser, který má dostatečný výkon na to, aby odpálil (odpařil) plastový materiál a tím vytvořil čitelné značení. Značení potom vypadá, jako by jednotlivá písmenka kreslila horká jehla (obr. 1). Písmenka jsou vygravírovaná do hloubky materiálu a odolávají běžnému provozu. Čitelnost nápisu je na rozdíl od značení etiketou nebo inkoustem, které mohou časem a působením vnějších vlivů degradovat a stát se nečitelnými, garantována po celou životnost materiálu.

Laserové popisovací zařízení Solaris má variabilní a modulární konstrukci, což umožňuje realizovat různé kombinace optického uspořádání laseru a tak definovat plochu značení. Velikost této plochy může být od 50 × 50 mm do 500 × 500 mm. Optické uspořádání určuje nejen plochu značení, ale i rozlišení laseru, zaostřovací vzdálenost, a hlavně velikost stopy paprsku. Čím větší je plocha značení, tím větší je i stopa paprsku. Skenovací hlava laseru může mít optickou osu ve směru těla laseru nebo kolmo na něj. Je tak umožněna variabilita instalace a snadné umístění popisovacího zařízení podle prostorových možností automatu či výrobní linky (obr. 2).

Součástí popisovacího zařízení je i řídicí jednotka, která je odpojitelná od vlastního těla laseru. Je tak možné jednoduše nainstalovat laser a propojovacími kabely jej připojit do řídicí jednotky. Řídicí jednotka má napájecí zdroje pro laser a vstupně-výstupní kartu. Může být vybavena malým displejem se čtyřmi tlačítky nebo pro pohodlnější obsluhu a složitější úlohy dotykovým displejem, jímž lze nastavit proces popisování a číst a potvrzovat veškeré zprávy o činnosti laseru.

Více informací zájemci naleznou na www.LT.cz . Technici firmy rádi připraví zákazníkům řešení „na míru“ jejich požadavkům. 

(Leonardo technology s. r. o.)

Obr. 1. Značení CO2 laserem odolává povětrnostním vlivům a provozním kapalinám

Obr. 2. Automat s nainstalovaným CO2 laserem Solaris