Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

EIT představil nová inovační společenství zaměřená na výrobu a městskou mobilitu

Evropský inovační a technologický institut (EIT) představil svá dvě nejnovější znalostní a inovační společenství: EIT Výroba a EIT Městská mobilita. Společně se svými hlavními partnery ze společností TomTom, COMAU, Siemens a CEA, Českého vysokého učení technického v Praze, Technické univerzity ve Vídni a města Barcelona ukázal, jak by mohla společnost vypadat za patnáct let.

Společnost, jejíž průmysl je udržitelný, hospodárný, digitalizovaný a především konkurenceschopný. Společnost, která přispívá k oběhovému hospodářství, umožňuje růst a nabízí nejrůznější pracovní příležitosti pro rozmanitou a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Logistika i doprava jsou inteligentně řízeny. Lidé využívají vysoce efektivní způsoby elektrizované, sdílené či individuální (veřejné) dopravy na požádání. Města poskytují více prostoru pro život, chůzi i hry. Nikoho nemusí znepokojovat znečištěné ovzduší, dopravní zácpy nebo hledání parkovacího místa.

Bude tak Evropa vypadat za patnáct let? Jedno je jisté: právě o takový dopad EIT usiluje.

V městských oblastech žije 70 % Evropanů a městská doprava je zdrojem 40 % veškerých emisí CO2 ze silniční dopravy. Dopravní přetížení, k nimž často dochází ve městech a jejich okolí po celé Evropě, každoročně způsobují náklady ve výši téměř 100 miliard eur, tedy 1 % HDP EU.

EIT Městská mobilita je konsorcium 48 partnerů z patnácti zemí, mezi něž patří města Kodaň, Eindhoven, Praha a Istanbul, Katalánská polytechnická univerzita, Izraelský technologický institut, SEAT, École Polytechnique Fédérale de Lausanne a společnost Volkswagen Truck & Bus.

Maria Tsavachidisová, výkonná ředitelka znalostního a inovačního společenství EIT Městská mobilita, to okomentovala následovně: „Současný model mobility zkrátka není udržitelný. Abychom jej změnili, potřebujeme vyřešit celou řadu klíčových problémů – dopravní přetížení, udržitelný růst měst a ekologicky šetrnou dopravu. Musíme tak učinit nyní, začít ve velkém měřítku zavádět techniku a vyvíjet tlak na změnu regulace a infrastruktury. Občané musí dostat příležitost vyjádřit se a hrát aktivní roli v proměně systému městské dopravy.“

Výrobní odvětví v EU zaměstnává téměř 30 milionů lidí v 2,1 milionu podniků a vytváří v průměru téměř 20 % HDP. V důsledku mnoha faktorů se však výrobní odvětví ocitá pod tlakem, ať už jde o rychlý technologický rozvoj, nebo o potřebu oběhového hospodářství.

EIT Výroba je konsorcium 50 partnerů ze sedmnácti zemí, mezi něž patří společnosti Volkswagen, Tecnalia, INESCTEC, Volvo, Aernnova, Arduino, LMS, Aerospace Valley a Spinea.

„Chceme-li v evropském výrobním odvětví dosáhnout udržitelného růstu, musíme inovovat a zaměřit se na průmysl 4.0. Tento posun vyžaduje investice a vzdělávání,“ vysvětlil George Chryssolouris z Univerzity v Patrasu, důležitého koordinačního partnera znalostního a inovačního společenství EIT Výroba. „Inovační model EIT je pro to ideál­ní: tím, že spojuje podniky, průmysl, výzkumné a vzdělávací instituce a rovněž veřejný sektor, nejen že funguje jako katalyzátor změn, ale také vytváří nové investice a příležitosti.“

Aby EIT usnadnil zřizování společenství EIT Výroba a EIT Městská mobilita, poskytne každému z vítězných partnerství počáteční grant ve výši 4 miliony eur, čímž zajistí, aby byla co nejdříve plně funkční. V rámci programu Horizont 2020 postupně roste současný roční příspěvek, který EIT poskytuje svým znalostním inovačním společenstvím, aby po několika letech činnosti přesáhl 80 milionů eur – dosáhnou-li předpokládaných výsledků. Zároveň s tím se očekává, že znalostní a inovační společenství EIT přilákají značné investice ze soukromých a veřejných zdrojů, čímž se investice EIT znásobí a postupně budou nahrazeny, aby bylo dosaženo dlouhodobé finanční udržitelnosti. 

(ed)