Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Efektivní řešení monitoringu vzdálených míst

Dálkové ovládání, monitorování a sběr dat jsou vyžadovány ve spoustě průmyslových úloh. Přenos zajišťují obvykle stanice RTU (Remote Terminal Unit). Moderní systémy umožňují použití i vysokorychlostních sítí mobilních operátorů. Zcela nové je použití stanic RTU i v oblastech bez možnosti připojení k běžné napájecí síti. K tomuto účelu společnost Siemens nově nabízí stanici RTU3030C.

 
Jednotka RTU3030C (obr. 1) pracuje zcela nezávisle díky možnosti napájení z baterií či solárního článku, což umožňuje její flexibilní použití v mnoha nových úlohách, typicky v odvětvích zpracování a úpravy pitné i odpadní vody, v zemědělství nebo při sledování majetku. Toto zařízení lze používat např. k detekci netěsností či ke sledování čerpacích stanic nebo zařízení pro zásobování vodou, kde může přenášet údaje ze snímačů úrovně plnění v nádržích, či pro zavlažovací systémy v zemědělství. Robustní provedení ji dovoluje použít v těch nejnáročnějších provozních podmínkách (–40 až +70 °C). Doplňkové pouzdro s krytím IP68 zajišťuje spolehlivý provoz i při povodních.
 

Energeticky úsporné

Kompaktní jednotka Simatic RTU3030C se vyznačuje vysoce energeticky úsporným provedením. Stanici lze používat k monitorování míst měření ve velmi rozlehlých instalacích, přičemž není závislá na místním zdroji napájení ani na kabelové komunikační infrastruktuře (obr. 2). Uživatelé mohou využívat výhody bezdrátového přístupu k hlavním provozním veličinám, jako jsou hodnoty polohy hladiny, průtoku, teploty či tlaku ze vzdálených míst měření, v mnoha případech v místech měření bez vlastní infrastruktury pro komunikaci či napájení. Právě zde energeticky vysoce úsporné jednotky RTU3030C převyšují konkurenci. Stanice shromažďují data s naměřenými hodnotami z připojených snímačů a přenášejí je do řídicího střediska.
 

Různé možnosti napájení

Jednotku RTU3030C lze napájet až dvěma vysoce výkonnými bateriemi v průmyslovém provedení nebo i z nabíjecí baterie (v kombinaci se solárním článkem). Uživatelé rovněž mohou připojit stejnosměrný zdroj napájení o napětí 12 až 24 V, je-li k dispozici. Různé možnosti napájení lze podle potřeby kombinovat. Jednotku RTU3030C je možné provozovat v režimu spánku, aktualizace, komunikace a v servisním režimu. Příkon v režimu spánku činí méně než 2 mW a umožňuje spolehlivý provoz po dobu několika let.
 

Zabezpečená komunikace

Jednotka pro přenos měřených hodnot do řídicího střediska prostřednictvím bezdrátové sítě využívá integrovaný modem UMTS. Hodnoty jsou přenášeny zabezpečeným připojením OpenVPN či prostřednictvím šifrovaných e-mailů. Komunikace může být řízena na základě času nebo událostí a rovněž lze individuálně nakonfigurovat prahové hodnoty jednotlivých proměnných. Jednotka RTU3030C okamžitě hlásí veškeré hodnoty překračující stanovené prahové hodnoty prostřednictvím zpráv SMS nebo e-mailů – a to i v režimu spánku, aby zajistila rychlou reakci servisních techniků. Uživatelé mohou jednotku RTU3030C přepnout do servisního režimu, aby při údržbě, např. výměně baterií, nebyla ztracena žádná data.
 
Jednotku Simatic RTU3030C lze pohodlně konfigurovat a firmware aktualizovat s použitím běžného webového prohlížeče. Rovněž ji lze pomocí softwarového balíčku TeleControl Server Basic propojit s DCS Simatic PCS 7 či systémem SCADA Simatic WinCC. Přímé připojení k systému Simatic PCS 7/TeleControl či Simatic WinCC/Tele- Control je možné také pomocí mezinárodních protokolů pro dálkové ovládání IEC 60870-5-104 a DNP3. Díky podpoře mnoha protokolů pro dálkové ovládání nabízí RTU různé možnosti připojení k libovolnému systému SCADA.
 
Další informace o tomto tématu čtenáři najdou na adrese www.siemens.com/rtu3030c.
 
Obr. 1. RTU3030C se dvěma bateriovými moduly a anténou
Obr. 2. Příklad konfigurace