Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

eCl@ss již 17 let stanovuje standardy pro obchodování

V roce 2000 byla dvanácti průmyslovými podniky v Německu založena nezisková asociace eCl@ass, organizace, jejíž snahou je stanovovat a dále vyvíjet mezioborový mezinárodní systém standardů pro klasifikaci a popis výrobků a služeb s cílem zjednodušit elektronický obchod s těmito komoditami. V současné době má asociace více než 140 členů, mezi nimiž jsou celosvětově známé firmy, instituce a organizace působící v nejrůznějších průmyslových oborech. 

Základem elektronického obchodu, v jehož rámci se směňuje zboží, služby či materiál, je výměna informací mezi zákazníkem a poskytovatelem. Za tímto účelem eCl@ss stanovuje standard pro komunikaci obchodních partnerů. Tento hierarchický klasifikační standard je určen k zařazení služeb a produktů do skupin dělených do čtyř úrovní. Takto navržená stromová struktura usnadňuje vyhledání příslušné služby nebo komodity v katalogu na základě klíčových slov popisujících podstatné hodnoty služby (komodity). Celý klasifikační systém se skládá ze:

  • tříd – klasifikační třídy zboží,
  • klíčových slov – jsou přiřazena jednotlivým třídám,
  • vlastností – doplňkové atributy přiřazené pouze produktům určitých tříd,
  • hodnot – kvantifikované vyjádření vlastností produktů,
  • jednotek – fyzikální jednotky, v nichž jsou uváděny hodnoty vlastností produktů (zejména na základě německých norem DIN).

Členství a financování

Asociace eCl@ss rozlišuje dvě úrovně členství, a to běžné a přidružené. Běžnými členy se mohou stát společnosti, sdružení nebo orgány veřejné správy. Přidruženými členy mohou být fyzické osoby nebo podniky, které tak dostanou možnost podrobně se seznámit s činností asociace a na základě snížených členských poplatků získají přístup k informacím týkajícím se klasifikace a standardizace dat. Asociace je financována z členských příspěvků, jejichž výše zohledňuje velikost příslušné členské organizace, a z příjmů plynoucích z prodeje vydávaných standardů, které jsou pro členy dostupné z portálu www.eclassdownload.com.

Kromě toho asociace eCl@ss smluvně spolupracuje s mnoha mezinárodními organizacemi, přičemž cílem je integrovat do vlastních dokumentů již zavedené a osvědčené standardy. Díky tomu vyhovují standardy eCl@ss tržním požadavkům a mezinárodním normalizačním předpisům. eCl@ss v současnosti na bázi partnerské spolupráce udržuje kontakty s téměř padesáti organizacemi, mezi které mimo jiné patří DIN (Deutsches Institut für Normung – Německý normalizační institut), IEC (International Electrotechnical Commission – Mezinárodní elektrotechnická komise), nebo CEN (Comité Europeén de Normalisation – Evropský výbor pro normalizaci). 

Výhody standardu eCl@ss

Standard eCl@ss lze chápat jako univerzální společnou řeč pro partnery v mezinárodním elektronickém obchodě. Díky němu je veškerá výměna dat mezi obchodními partnery transparentní a procesy nákupu, prodeje i kontroly je možné zvládat rychle a efektivně. Centralizovaná klasifikace a popis produktů podle standardu eCl@ss umožňují provádět nákladové analýzy a srovnání, což s sebou přináší velký potenciál úspor. Díky konceptu výměny datových modelů vztahujících se k obchodovaným komoditám, který vychází z využití systémů CAE (Computer Aided Engineering) a ERP (Enterprise Resource Planning), je standard eCl@ss vhodným standardem také v éře rozšiřující se rea­lizace konceptu Industry 4.0. 

Výhled do budoucna

S využitím standardu eCl@ss se počítá také v oborech, které souvisejí s průmyslovou výrobou sekundárně, jako je zdravotnictví, obchod, logistika nebo obalové hospodářství. V dnešní době „virtuálních trhů“, kdy je stále větší počet (zvláště mezinárodních) obchodů realizován elektronicky, představuje zavedení standardu klasifikace zboží a služeb nejen usnadnění, nýbrž přímo nezbytný prostředek umožňující tuto aktivitu. Totéž se týká disciplín, jako je řízení kvality, nákup nebo marketing, jež jsou díky existenci elektronických katalogů značně usnadněny. 

Závěr

Více informací o asociaci eCl@ss, jejích členech, vydávaných dokumentech i chystaných prezentacích a dalších novinkách je možné najít na stránkách www.eclass.eu a také na webu http://wiki.eclass.eu/wiki/Main_Page.

(JH)