Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Dvoukanálový spínací zesilovač

číslo 10/2002

Dvoukanálový spínací zesilovač

Součástí dvoukanálového spínacího zesilovače N 602 je síťový zdroj 24 V DC, určený k napájení senzorů a dvou relé přímo iniciovaných ze dvou vstupů spínacího zesilovače, na které jsou napojeny spínací výstupy senzorů (typu NPN nebo PNP). Obr. 1. Vstupní signál aktivuje příslušné výstupní relé bez jakéhokoliv zpoždění. Typická aplikace je ukázána na obr. 1. Alternativně mohou být vstupy iniciovány prostřednictvím mechanických kontaktů. K přepínání vstupní funkce slouží přepínač umístěný na čelním panelu spínacího zesilovače.

Přednostmi spínacího zesilovače N 602 jsou velký rozsah napájecího napětí, velký výstupní proudu (až 300 mA), možnost volby různých vstupních funkcí, velká účinnost síťového zdroje (84 %), mimořádně úzká konstrukce s upevněním na nosnou lištu DIN (rozměry 22,5 × 78 × 120 mm: š × v × h) a v neposlední řadě nízká cena přístroje. Spínací zesilovač N 602 není nutné nastavovat – pouze se v případě potřeby přepne, podle výstupu ze spínacích senzorů, ze vstupu pro PNP na vstup pro NPN. Při výrobě jsou vstupy zesilovače nastaveny pro senzory PNP, používané ve více než 90 % aplikací.

Základní technické parametry zesilovače N 602 jsou:

  • stabilizované výstupní napětí 24 V DC s tolerancí ±3 %,
  • odolnost proti zkratu: odpojení při překročení mezního proudu s opětným náběhem,
  • galvanické oddělení podle IEC 665-1, VDE 0106-101,
  • spínací výstup 3 A/230 VA AC s indukční zátěží,
  • pracovní teplota 0 až 55 °C,
  • kryt z plastu s dvanácti připojovacími svorkami,
  • stupeň krytí: kryt i svorky IP20,
  • vstupy vnitřně zabezpečené na úrovni proudu 800 mA s časovým zpožděním.

(ok)

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět