Aktuální vydání

celé číslo

10

2019

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry

celé číslo

Dvoudenní sympozium o servisní robotice

Podle odhadu mezinárodní robotické asociace IFR bude v roce 2018 po celém světě soukromě využíváno celkem 35 milionů servisních robotů. Současně je zaznamenán také boom trhu servisních robotů pro profesionální aplikace. Experti vycházejí z toho, že spolupráce mezi člověkem a robotem bude už za pár let samozřejmostí. Souhrnný přehled současného stavu a aktuálních trendů servisní robotiky poskytne devátý ročník akce, kterou firma Schunk pořádá pod názvem International Expert Days on Service Robotics. Jako přední firma v oboru upínací techniky a uchopovacích systémů organizuje tuto akci ve dnech 24. až 25. února 2016 ve svém kompetenčním centru pro uchopovací systémy v Německu, v Brackenheimu-Hausenu poblíž Heilbronnu. Mottem této komunikační platformy pro aplikovanou servisní robotiku je Human meets Robotics a její účastníci se zaměří na spolupráci mezi člověkem a robotem. Které technické přístupy k bezprostřední spolupráci člověka a robotu se osvědčily? Jaké bezpečnostní koncepty jsou nezbytné? Jak je možné dosáhnout toho, aby byla ve velké míře dobře akceptována přímá interakce člověk-robot? Všechna tato témata osvětlí zmíněné dvoudenní sympozium.

 
Další informace jsou k dispozici na www.expertdays.schunk.com.

(ed)