Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Dvě zajímavé konference o simulaci výrobních systémů

číslo 12/2003

Dvě zajímavé konference o simulaci výrobních systémů

Když jsme ve zprávě Se simulací od logistiky k výrobním systémům [Automa č. 2/2003, s. 62] referovali o konferenci konané v ligurském letovisku Bergeggi, uvedli jsme, že tato konference byla zatím poslední v posloupnosti úspěšných konferencí a reprezentovala vlastně konference dvě, a to HMS’2002 (Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling and Simulation) a MAS’2002 (Modelling and Applied Simulation). Uběhl přibližně rok a další dvojice konferencí se konala – tentokrát v odlišných časových termínech a na odlišných místech – tak, jak to bylo proponováno v roce 2002 v Bergeggi: konference HMS se uskutečnila v lotyšské Rize ve dnech 18. až 20. září a konference MAS o dva týdny později – 2. až 4. října, opět jako loni, v Bergeggi.

Na konferenci HMS zaznělo 53 příspěvků, zaměřených převážně na dopravu, zejména námořní a multimodální. Zúčastnilo se jí 59 odborníků z Lotyšska, Litvy, Estonska, Německa, Itálie, USA, Brazílie, České republiky, Polska, Ruska, Španělska, Belgie, Nizozemí, Slovinska a Severního Irska. Umístění konference do oblasti bývalého SSSR umožnilo odborníkům z kdysi sovětské zóny zúčastnit se konference snáze, než kdyby byla na Západě.

Na konferenci MAS bylo předneseno 24 příspěvků z oblasti nejen výrobních systémů, ale i dopravy, zejména logistiky ve výrobních systémech. Zaujala též demonstrace trenažéru, který byl vytvořen pracovníky Oddělení pro výrobní inženýrství (Dipartimento della ingegneria di produzione) univerzity v Janově a členy McLeodova ústavu pro simulaci při téže univerzitě. Účastníci této akce si mohli vyzkoušet simulovanou jízdu tahačem s těžkotonážním návěsem. Podle sdělení autorů je část příslušného programového vybavení použita i pro další dva trenažéry – letecký trenažér a trenažér pro budoucí jeřábníky (šlo v první řadě o obsluhu jeřábů překládajících kontejnery mezi loďmi a pobřežím). Na konferenci se sešlo celkem 35 účastníků z Itálie, Velké Británie, Brazílie, České republiky, Francie, Nizozemí, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, USA a Švýcarska. Je přirozené, že italských účastníků, zejména z Ligurie, bylo více, mj. i doktorandů.

Úspěch obou konferencí vedl jejich organizátory k rozhodnutí uspořádat podobné konference opět za rok. Titul a zkratka konference HMS jsou již tak známy, že by bylo nezodpovědné je měnit, a tak konference HMS v roce 2004 bude, ovšem v brazilském Rio de Janeiru, ve dnech 16. až 18. září. Zaměření konference MAS se rozšíří a podle toho se změní i její název – bude to konference International Mediterranean Modelling Conference (Mezinárodní středomořská konference o modelování – I3M) a bude se konat, patrně v Janově nebo poblíž, ve dnech 28. až 31. října 2004. Setkání MAS bude její částí. O obou uskutečněných akcích jsou informace na webových stránkách univerzity v Janově-Varazze http://st.itim.unige.it

Evžen Kindler

Inzerce zpět