Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Dvě podzimní konference B+R automatizace

Dvě konference uspořádala na podzim společnost B+R automatizace ve spolupráci s konferenčním servisem Petra Adamová – AD&M. Jejich tématy bylo sledování spotřeby energií a využití protokolu Ethernet Powerlink v průmyslu, tedy dva směry, které společnost B&R dlouhodobě sleduje. První konference pod názvem Energie a průmysl se konala 22. října 2013 v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Byl na ní představen především systém APROL EnMon, určený k monitorování energií a založený na distribuovaném řídicím systému APROL. Posluchači byli seznámeni s podněty ke sledování spotřeby energie ze strany Evropské komise, jejímž záměrem je snížit ve státech EU spotřebu energie o 20 %, a s opatřeními, která k tomu mají vést. Patří mezi ně i povinnost velkých podniků provést energetický audit. Jak takový energetický audit probíhá a jak zavést systém hospodaření s energií (energetický management) podle normy ČSN EN ISO 50001, o tom přednášel Tomáš Chudoba z firmy DEA Energetická agentura. Zájemci se mohli seznámit také s tím, jak společnost ALVA Strakonice vy­užívá techniku B&R k měření a řízení v malých vodních elektrárnách.

Ve spolupráci s katedrou kybernetiky a bio­medicínského inženýrství VŠB v Ostravě byla 14. listopadu uspořádána konference Ethernet v automatizaci. V rektorském salonku VŠB-TU Ostrava byli návštěvníci informováni o průmyslovém protokolu Ethernet Powerlink a jeho využití v praxi, např. v řídicím systému ZAT SandRA Z200 nebo k zapojení snímačů obrazu Cognex In-Sight® 7000 do řídicího systému. Dalšími zajímavými příklady použití protokolu Ethernet Powerlink byly komunikace v řídicím systému teplárenského kotle a při řízení parní turbíny (URAP-Automatizácia), připojení pohonů, robotů a I/O modulů k rozhraní uniVAL (Stäubli Systems) a komunikace řídicího systému REX (katedra kybernetiky, FAV, ZČU v Plzni).

(ev)