Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Dvě novinky firmy Micro-Epsilon

Firma Micro-Epsilon představí na MSV v Brně novinky z oboru průmyslového měření vzdáleností, profilů, tloušťky, průměru a polohy. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet nové infračervené kamery, senzory barev a jiné snímače přímo na svých vzorcích.

 

Měření teploty tenkých plastových fólií

Při výrobě plastových fólií je rozhodujícím parametrem teplota. Kontaktní způsoby měření většinou není možné použít z důvodu rychlého pohybu nekonečného pásu fólie a rizika poškození materiálu. Bezkontaktní metoda měření pomocí infračervených teploměrů se tváří jako ideální, avšak pro běžné bezkontaktní teploměry jsou tenké plastové fólie vysoce transparentní, tedy v podstatě neměřitelné. Společnost Micro-Epsilon nabízí řešení – pyrometr thermoMETER CTP-3 (obr. 1), který je určen pro měření teploty tenkých plastových fólií z polypropylenu, polyetylenu a polystyrenu. Vlnová délka 3,43 µm, s níž tento snímač pracuje, je pro měření teploty takovýchto materiálů ideální. Pro pyrometry jiných vlnových délek se tyto fólie tváří jako transparentní, tzn. že jejich teplota je jimi neměřitelná. Pro jiné typy fólií, jako jsou polyetersulfon nebo polyuretan, je určen snímač CTP-7 s vlnovou délkou 7,9 μm.

 

Měřicí rozsah teploměru CTP-3 je od +50 do +400 °C. Objektiv má optické rozlišení 15:1 a k dispozici jsou unifikované analogové výstupy, jakož i datový přenos prostřednictvím volitelného rozhraní.

 

Velká přesnost a rozlišení měřené teploty jsou nejdůležitějšími parametry všech snímačů této řady. Zejména při měření vysokých teplot jsou infračervené snímače Micro-Epsilon preferovanou volbou, a to pro jednoduché a vysoce přesné měření.

 

Nejrychlejší měřicí ústředna pro kapacitní senzory vzdálenosti capaNCDT 6222

Kapacitní senzory vzdálenosti capaNCDT dokážou s velkou rychlostí a vynikajícím rozlišením, v řádu nanometrů, bezkontaktně měřit vzdálenost mezi čelem senzoru a měřeným elektricky vodivým materiálem (při použití linearizační

charakteristiky je lze použít i pro nevodivé materiály). Senzory jsou dlouhodobě stabilní v čase a nezávislé na teplotě.

 

Každý senzor je spojen s kontrolérem, jehož úkolem je zpracování signálu ze senzoru a jeho převod na jednotky délky. Kontroléry mohou být jednokanálové (např. capaNCDT 6110) nebo modulární vícekanálové (např. capaNCDT 62xx, resp. capaNCDT65xx).

 

Nový kontrolér capaNCDT 6222 (obr. 2) je díky šířce pásma až 20 kHz v současné době nejrychlejším kontrolérem pro kapacitní senzory v sortimentu firmy Micro-Epsilon. Tento kontrolér umožňuje sledovat vysoce dynamické procesy, jako je např. kmitání a házivost rotujících hřídelí. Modulární kontrolér může mít až čtyři synchronizované kanály. Integrované rozhraní Ethernet umožňuje rychlou a snadnou instalaci, konfiguraci a ovládání měření prostřednictvím webového rozhraní.

 

Flexibilita nového modulárního kontroléru je podporována různými možnostmi instalace. Běžně se používá jako stacionární jednotka, kterou lze pomocí jednoduchého adaptéru namontovat na lištu nebo na stěnu. Všechny kapacitní senzory lze připojit bez nutnosti jakékoliv kalibrace, ale pro zlepšení přesnosti výsledků měření je možné do ústředny uložit vlastní naměřené převodní charakteristiky.

 

Kontrolér pro kapacitní snímače capaNCDT 6222 je pro svou rychlost, přesnost a stabilitu vhodný k měření v laboratořích a pro nejnáročnější průmyslové účely.

(MICRO-EPSILON Czech Republic)

 

Obr. 1. Snímač CTP-3 pro bezkontaktní měření teploty plastových materiálů

Obr. 2. Modulární, až čtyřkanálový kontrolér capaNCDT 6222 pro měření dynamických úloh kapacitními senzory vzdálenosti