Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Dvě nová elektronická reléová rozhraní firmy Phoenix Contact

Automa 5/2000

Gustav Holub

Dvě nová elektronická reléová rozhraní firmy Phoenix Contact

Výsledkem trvalých inovačních aktivit firmy Phoenix Contact jsou dva nové typy elektronických reléových rozhraní, které jsou právě uváděny na trh. V prvním případě jde o kombinaci reléových a optoelektronických vazebních členů ve formátu řadových svorek a v druhém případě o reverzační relé pro elektromotory malých výkonů.

Obr. 1.

Reléové a optoelektronické vazební rozhraní
Nový systém PLC-Interface se skládá ze základní svorky a násuvného relé nebo optického vazebního členu. Modulární rozhraní tedy může být při identické základní svorce podle potřeby osazeno relé nebo optoelektronickými vazebními členy. Na svorce široké jen 6,2 mm spíná relé pomocným kontaktem při 250 V AC až 6 A a optočlen bezkontaktně 2 A při 24 V DC (viz inzerát na str. 2 obálky tohoto čísla).

Pro malá zatížení, např. vstupní signály PLC, se používají relé s univerzálním pozlaceným kontaktem nebo optočlen s výstupem 48 V DC, 100 mA.

Systém dává uživateli tyto možnosti:

  • díky modulární stavbě rozhraní je možné každý signál individuálně upravit,
  • není třeba rozpojovat vodiče při výměně, kontrole nebo rozšiřování zařízení,
  • relé a optický vazební člen lze kdykoliv zaměnit,
  • rozhraní je možné i dodatečně přizpůsobit proudu, napětí a četnosti spínání.

Mezi další přednosti patří integrovaný vstupní ochranný obvod, indikace diodou LED a blokování usazení modulu do svorky páčkou se dvěma funkcemi: aretace a vytlačení. Na vstupní i výstupní straně lze okamžitě bez nástroje – využitím dvojpólových násuvných můstků nebo lištami o délce 500 mm pro napájení 80 rozhraní stejným potenciálem – spojit tři potenciály na společnou úroveň. Pomocí rozhraní lze profesionálně spojit snímače s akčními členy. Rozhraní má také vysoký stupeň krytí: IP67.

Elektronické reverzační relé pro elektromotory
Novým výrobkem vystaveným firmou Phoenix Contact na hannoverském průmyslovém veletrhu bylo elektronické reverzační relé pro ovládání zatěžovaných elektromotorů malých výkonů do přibližně 4 kW. Relé s označením ELR-MM je kombinací rychlých jednotek s kompletním blokovacím zapojením a ovládáním motorů se zátěží a moderní měřicí a vyhodnocovací techniky. Potřebný výkon, resp. zátěž jsou sledovány pomocí volně programovatelných spínacích a signálních prahových hodnot a limit pro rozpoznání přetížení a nevytížení pohonu. Limity a prahové hodnoty mohou být pro oba směry otáčení identické nebo mohou být nastaveny samostatně pro otáčení vpravo a vlevo. Jako základní veličina pro parametrování se používá činný výkon vypočítaný ze tří proudů, z napětí a fázového úhlu. Zaručuje se tím podstatně přesnější údaj pro vyhodnocení zatížení, než by byl k dispozici při čistě proudovém vyhodnocení. Při překročení, popř. nedosažení spínacího stavu se pohon zásahem relé ELR-MM ihned nebo s definovaným zpožděním nouzově zastaví. Navíc je generováno alarmové hlášení, jež upozorní obsluhu prostřednictvím výstupu alarmu nebo prostřednictvím nadřízeného zařízení na mimořádný stav. Alarm může být zrušen pouze funkcí reset. Je-li odebíraný činný výkon v intervalu omezeném signálními prahovými a mezními hodnotami, generují se po dobu buzení motoru pouze zpětná hlášení.

Relé generuje i signál, podle nějž lze rozeznat směr otáčení motoru. Rozpoznány a signalizovány jsou rovněž nesymetrie a výpadky fází. Kontinuální sledování stavu pohonu s vysokými frekvencemi snímání a rychlý polovodičový spínač umožňují zajistit kompletní ochranu zařízení, včetně motoru. Pomocí nastavitelné doby potlačení rázu proudu, resp. momentu (inrush suppression) je z funkce sledování vyloučen ráz při zapínání pohonu.

Elektromotor servopohonů a regulovaných pohonů je spolehlivě chráněn mezní hodnotou výkonu před těžkými závadami, které by mohly vzniknout vlivem selhání řídicích funkcí. Vynechá-li jeden z vestavěných momentových spínačů, přístroj ELR-MM neprodleně, v době kratší než asi 50 ms, nouzově zastaví hnací stroj. Nato se může nastavitelným reverzačním impulsem vyloučit kinetická energie motoru, tj. zastaví se jeho doběh. Motor je dokonale chráněn a nehrozí jeho mechanické poškození.

V průběhu provozu mohou být zjišťovány všechny relevantní elektrické údaje. Jednoduchou volbou z klávesnice lze nastavit sledování těchto hodnot:

  • napětí a proudy v jednotlivých vodičích,
  • činný, zdánlivý a jalový výkon,
  • účiník.

V přístroji jsou rovněž integrována počítadla provozních hodin a spínacích cyklů. Seřízení celého zařízení často vyžaduje impulsní ovládání. Přístroj lze snadno jedním tlačítkem přepnout i do tohoto režimu. Parametry pohonu se nastavují pomocí menu zobrazovaného na displeji LCD a příkazů zadávaných prostřednictvím fóliové klávesnice. Připravuje se komfortnější software pro pohodlnější parametrování a analýzu provozu zařízení. Přístroj lze také připojit na sběrnici, a tak dálkově sledovat parametry a výkon pohonu a také jej parametrovat.

Dolní limita výkonu je užitečná např. u čerpadel, jejichž pohon může ochránit před nebezpečným během za sucha. Vynucené odpojení motoru lze časově zpozdit funkcí delay time a tím zabránit tomu, aby systém reagoval na vzduchové bubliny nasáté čerpadlem.

Podobně je možné chránit pohony ventilátorů před přetržením klínového řemenu. Přídavný signální práh může obsluhu upozornit např. na znečištění filtru nebo hrozící poškození ložisek. Podobným způsobem mohou být chráněny pohony obráběcích strojů při vrtání, frézování nebo broušení. Je-li např. u frézy nastaven příliš velký posuv, může být v krajním případě i zničen nástroj. Přiměřeně nastavený práh výkonu tomu zabrání.

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com