Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Dvě konference FCC Public na veletrhu Amper 2016

Jako součást doprovodného programu proběhnou na veletrhu Amper 2016 dvě konference pořádané nakladatelstvím FCC Public. Hned první den veletrhu, 15. března, se od 9.30 do 13.30 h v sále P-1 sejdou zájemci o elektromobily a související témata. Na konferenci Perspektivy e-mobility se posluchači dozvědí o tom, jakými směry se vyvíjejí elektromobily a infrastruktura potřebná pro jejich provoz a také jak je tato oblast ovlivňována legislativně. Přednášky budou zkoumat postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě a nebudou chybět informace o tom, co lze očekávat od Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM). Přednášející se budou zabývat i otázkami začlenění elektrických vozidel do koncepcí chytrých sítí a chytrých měst.

 
Druhá konference, kterou na veletrhu Amper uspořádá nakladatelství FCC Public, má název Energie pro budoucnost. Bude se konat 16. března 2016 v sále P-4 od 9.30 do 13.30 h. Zaměří se na transport energie přenosovými a distribučními sítěmi, měření a monitorování toků energie a zajištění kvality elektřiny.
 
Přednášející se dotknou otázek integrace obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy a akumulace energie. Na konferenci zazní též přednáška na téma ČR jako exportér a tranzitní teritorium.

(ev)