Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Dvacet let činnosti a změna v organizaci společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. oslaví letos v listopadu dvacet let své existence. Byla založena v listopadu 1991 pěti společníky, kteří dosud všichni pro ni aktivně pracují. S ohledem na svůj další rozvoj se společnost rozhodla upravit strukturu funkcí svých vedoucích pracovníků tak, aby přehledně vyjadřovala jejich okruhy kompetence. Vedení společnosti pracuje nově ve složení Jan Daněk jako Managing Director; Petr Byron, Director, Marketing and Finance; Marek Černý, Director, Sales and Operations; Jan Houška, Director, Applications and Development, a Jiří Sehnal, Technical Director. Hlavní odpovědnost za prodej ve dvou hlavních skupinách programových nástrojů nabízených společností Humusoft mají Pavel Beneš (Matlab Product Manager) a Karel Bittner (Comsol Product Manager).
 
Společnost od svého vzniku dělí své síly rovným dílem mezi výrobu, prodej a servis přístrojového a programového vybavení. V současnosti má osmnáct stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úloh. Jejími nejvýznamnějšími vývojovými a výrobními aktivitami jsou software Simulink 3D Animation, Real Time Windows Target a Real Time Toolbox pro prostředí Matlab a Simulink, výroba měřicích a řídicích karet pro PC a výroba elektromechanických hi-tech výukových modelů a dále vývoj, kompletace a prodej výkonných pracovních stanic HeavyHorse, určených ke zpracovávání náročných numerických úloh.
 
Současně je společnost v ČR a na Slovensku výhradním zástupcem firem MathWorks (software Matlab pro vědeckotechnické výpočty a Simulink pro tvorbu modelů), Comsol (nástroj Comsol Multiphysics pro modelování a simulaci fyzikálních procesů), Lanner Group (software Witness pro simulaci a analýzu podnikových procesů) a dSPACE (vývojové systémy pro řízení a simulaci v reálném čase).
[Tisková zpráva Humusoft, 10. května 2011.]

(sk)