Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Důraz na servis a technickou podporu

V září 2007 byla založena pražská pobočka společnosti B+R automatizace. Její vedoucí Václav Pravda přijal nabídku, aby se čtenářům časopisu Automa představil v rozhovoru.
 
S jakým cílem byla založena pražská pobočka společnosti B+R?
Společnost B+R automatizace, spol. s r. o., dceřiná firma rakouské firmy Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H., sídlí již jedenáctým rokem v Brně. Odsud jsou řízeny aktivity firmy nejen v České republice, ale i na Slovensku. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu objemu realizovaných zakázek vyvstala přirozená potřeba otevřít druhou kancelář. Jejím cílem je především podpora zákazníků současných i budoucích v Praze, středních, jihozápadních a severozápadních Čechách. I z tohoto důvodu byla zvolena lokalita na západním okraji Prahy.
 
Jaká je Vaše vize při vedení pražské pobočky B+R automatizace?
Moje vize vychází jednak z mých zkušeností z oblasti automatizace, ve které se pohybuji téměř od počátku devadesátých let, nejprve na straně zákazníka, potom na straně prodejce, a jednak ze zkušeností služebně starších kolegů B+R. V současném období zažívá automatizační technika poměrně dynamický rozvoj a jedním z cílů B+R je být technickým lídrem oboru. Usilujeme o jednoduché a rychlé zavedení inovativní techniky, proto klademe důraz na zákaznický servis a technickou podporu. S tím samozřejmě souvisí i založení naší pražské pobočky. Hned při jejím vzniku bylo vybudováno školicí středisko pro zákazníky, pro které je Praha blíže než Brno. Důraz na technické zázemí se projevuje i ve skladbě našich zaměstnanců. U většiny konkurenčních firem převažují obchodníci, ale u nás naopak pracuje více techniků a aplikačních inženýrů.
 
Kolik lidí v ní pracuje nyní a jaké jsou plány na rozšíření?
V současné době má B+R Praha šest zaměstnanců, předpokládáme růst na zhruba dvojnásobný počet. Vysoká technická kompetence je základním požadavkem na naše pracovníky a všichni neustále procházíme trvalým vnitrofiremním vzděláváním.
 
Firma B+R se dosud více zaměřovala na automatizaci strojů. Na semináři v Nupacích zaznělo, že se nyní chce ve větší míře zabývat i procesní automatizací. Kde vidíte největší prostor pro uplatnění techniky vaší firmy?
Je pravda, že v současné době je u nás firma B+R známa na trhu průmyslové automatizace především díky svému uplatnění v oblasti výrobců strojů a výrobních linek. Protože disponujeme kompletním hardwarem i softwarem pro automatizaci obecně, chceme se v budoucnu zaměřit i na ostatní segmenty. Pro oblast tzv. procesní automatizace, například chemický, petrochemický nebo potravinářský průmysl, dodáváme plnohodnotný distribuovaný řídicí systém (DCS) Aprol, který je již
v zahraničí použit v zajímavých aplikacích. V „klasické“ automatizaci dokážeme nabídnout kompletní řešení počínaje PLC, přes vizualizaci až po servopohony.
 
Čím se řešení firmy B+R liší od řešení konkurenčních firem?
Díky variabilitě našich produktů a s podporou našich techniků dokážeme zákazníkovi vždy nabídnout řešení „šité na míru“, a zákazník tak nemusí vydávat peníze za nevyužitý hardware. Prostřednictvím technické podpory dokážeme rovněž výrazně zkrátit doby realizace i technicky náročných úloh.
(ev)
 
Obr. 1. Václav Pravda, vedoucí pražské pobočky B+R automatizace, s. r. o.
 

Společnost B+R představila novinky svým zákazníkům
 
Již pojedenácté pozvala firma B+R automatizace, spol. s r. o., své zákazníky na seminář, na němž každoročně představuje novinky ze svého sortimentu. Ve dnech 15. a 16. května 2008 se v Nupacích u Prahy konal „maraton“ přednášek a prezentací. Zúčastnilo se ho přibližně padesát techniků z četných firem a konstrukčních kanceláří, kteří využívají produkty firmy B+R ve svých řešeních.
 
Ředitel společnosti Jan Ohřál v úvodním slovu zhodnotil výsledky činnosti firmy a rovněž se podělil o svou vizi její budoucnosti. Řekl mimo jiné, že se firma zaměří ve větší míře než dosud na procesní automatizaci a také na software.
 
Významným tématem semináře byly nové funkce softwaru Automation Studio 3.1, který byl představen v časopise Automa 3/2008 na str. 73. Je navržen pro efektivní týmovou práci na automatizačních projektech, které mohou zahrnovat řízení, vizualizaci, řízení pohonů, regulaci a ovládání CNC i robotiku. Posluchači se seznámili také s tím, jakými proměnami prošly průmyslové počítače Automation PC a řídicí jednotky s operátorskými panely PowerPanel. V bloku přednášek o řízení pohonů byly zmíněny novinky v pohonech Acopos a Acopos Multi a byl představen nový člen této řady, Acopos Micro
pro malé výkony.
 
Pro řízení pohybu zde byl prezentován modulární systém Generic Motion Control, který vedle modulů pro CNC zahrnuje i moduly pro řízení robotů, a systém pohybu po jedné či více osách. Pružné programovací rozhraní umožňuje používat různé programovací jazyky podle potřeb řešené úlohy. V bloku mechatronických řešení byla představena nová koncepce řízení hydraulických pohonů a regulace teploty založená na funkčních blocích LCRTempPID a LCRTempTune.
 
Tématem dalších přednášek byl Ethernet Powerlink, novinky v systémech PLC a nová řada servopohonů. Posluchači se seznámili také s vysoce aktuálními systémy pro zajištění bezpečnosti, které zahrnují bezpečnostní PLC, vstupy/výstupy, bezpečnostní sběrnici Powerlink a bezpečnostní komponenty a funkce v systémech řízení pohonů Acopos.
 
Společnost B+R věnuje nyní velkou pozornost vzdálené správě a diagnostice. Na semináři bylo prezentováno řešení na reálném zařízení. Jako host vystoupil Pavel Burget z FEL ČVUT v Praze a ukázal, jak je na katedře řídicí techniky využíván vzdálený přístup přes internet k laboratorním modelům.
(ev)