Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Dubnové odborné veletrhy v Norimberku

Ve dnech 23. až 25. dubna 2013 proběhnou na výstavišti v Norimberku tři zajímavé akce pro odborníky na řízení technologických procesů. Jde o dva odborné veletrhy, Powtech a TechnoPharm, a odbornou konferenci Partec, všechny tři akce jsou pořádány jednou za osmnáct měsíců. Veletrh Powtech je zaměřen na technologie a technické prostředky používané při mechanickém zpracování práškových a sypkých materiálů a granulí. Návštěvníci se zde seznámí s operacemi používanými při výrobě těchto materiálů, ať již jde o analýzu jejich složení, zmenšování velikosti částic, detekování, míchání, dopravu, dávkování či lisování. Zvýrazněnými tématy letošního ročníku veletrhu Powtech bude ochrana proti výbuchu, snadné čištění, čisté prostory a balení.

Ve stejnou dobu a na stejném místě se uskuteční veletrh TechnoPharm, kde budou představeny technologie a prostředky používané ve výrobních procesech v oborech farmacie, potravinářství a kosmetiky, které jsou označovány souhrnným názvem life science. Na výstavní ploše budou k vidění nové účinné cesty k dosažení čistých a certifikovaných výrobních procesů. Oba veletrhy mají bohatý doprovodný program. Přímo na výstavní ploše se bude diskutovat na téma ochrany proti výbuchu a snadného čištění. V kongresovém cen­tru bude možné navštívit konferenci Index Safety Congress, která poskytne informace o nových zákonných předpisech, normách, zkouškách a výsledcích výzkumu a vývoje produktů v oblasti ochrany proti výbuchu. Souběžně s veletrhy Powtech a TechnoPharm se bude konat konference Partec, věnovaná všem aspektům zpracování částic a prášků včetně procesů tvorby částic, metod a zařízení pro analýzu a měření částic a procesů, jako je seskupování, zhutňování a nanášení povlaků a využívání částic všeho druhu.

Více informací k veletrhům poskytne oficiální zastoupení v ČR na adrese info@proveletrhy.cz.                                   

(ev)