Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Druhý ročník soutěže ABBsolvent má své vítěze

Dne 21. ledna 2009 byly v pražském Klementinu slavnostně vyhlášeny výsledky druhého ročníku soutěže ABBsolvent, pořádané společností ABB. Soutěže se zúčastnilo celkem 679 studentů z technických vysokých škol v Praze, Brně, Plzni, Liberci, Pardubicích a Ostravě. Vítězem se stal Martin Brůha z Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. Druhé místo obsadil jeho kolega Luboš Frank ze stejné fakulty a na třetí příčce se umístil Tomáš Jukl z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
 
Soutěž měla šest kol, v nichž studenti řešili otázky zaměřené nejen na technické, ale i ekonomické a manažerské úkoly ve fiktivní energetické společnosti. K řešení potřebovali vědomosti i dobrý úsudek, schopnost analyzovat problémy a logicky uvažovat. V prvních pěti kolech měli soutěžící na každou sadu otázek, zadávaných prostřednictvím internetu, pět dní. Soutěž byla vyřazovací − do dalšího kola postoupili vždy jen ti, kteří alespoň na jednu otázku předchozího kola odpověděli správně. Poslední, šesté kolo již nebylo internetové, ale konalo se přímo v sídle společnosti ABB.
 
Na tři nejlepší studenty čekaly lákavé ceny: roční stipendium ve výši 70 000 korun, vzdělávací kurz podle vlastního výběru v hodnotě 30 000 korun a eurovíkend pro dvě osoby s návštěvou provozu ABB v dané zemi.
 
Na tiskové konferenci, která byla spojena s vyhlášením výsledků soutěže, padla také otázka, zda absolventi technických vysokých škol najdou u ABB uplatnění. Paní Alena Veselá, personální ředitelka ABB, řekla, že společnost ABB má o technicky vzdělané odborníky zájem neustále a i nyní najdou noví inženýři u firmy volná místa nejen s dobrým výdělkem, ale i s možností kariérního postupu.
 
Nedostatek technicky vzdělaných odborníků pro konstruktérské, vývojové i manažerské pozice také vede společnost ABB k pořádání této soutěže i dalších akcí pro vysokoškolské i středoškolské studenty. Ovšem vztah dětí a mládeže k technickým oborům se rodí mnohem dříve, a proto společnost ABB začíná podporovat zájem dětí o techniku už v základních školách – pořádá pro ně zajímavé besedy a akce, kdy cílem je přiblížit jim přístupnou formou moderní vědu, výzkum a technické inovace.
 
Je potěšující, že firma ABB i v době, kdy mnohé jiné společnosti v rámci úsporných opatření omezují i aktivity zaměřené na propagaci technického vzdělávání, nepřestává na studenty technických oborů myslet.
(Bk)
 
Obr. 1. Vítězové druhého ročníku soutěže ABBsolvent Luboš Frank (2. místo), Tomáš Jukl (3. místo) a Martin Brůha (1. místo)