Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Druck nabízí kalibrátory leteckých přístrojů

Automa 7/2000

Ing. Karel Janů, CSc.,
DataCon s. r. o.
januk@datacon.cz

Druck nabízí kalibrátory leteckých přístrojů

Obr. 1.

Firma Druck, Ltd., nabízí prostřednictvím svého zástupce v ČR a SR špičkové kalibrátory tlaku zvlášť uzpůsobené pro ověřování a kalibraci leteckých přístrojů. V článku jsou stručně popsány nabízené kalibrátory a oblasti jejich použití.

Firma Druck, Ltd., sídlící ve Velké Británii, která vznikla před více než 25 lety při vývoji a výrobě tehdy principiálně naprosto nových speciálních snímačů tlaku pro potřeby leteckého průmyslu, je předním světovým výrobcem mnoha specializovaných zařízení pro ověřování a kalibraci přístrojů pro řízení letu na základě tlakoměrných a teploměrných údajů, jako jsou výškoměry, rychloměry, variometry, měřiče Machova čísla a aerometrické centrály. Při vývoji a výrobě těchto klíčových leteckých měřicích přístrojů, na jejichž přesnosti a dlouhodobé stabilitě závisí nejen bezpečnost pilota vojenských letounů, ale i bezpečnost cestujících v letecké dopravě, se v celé historii vždy uplatňovaly nejnovější technické a technologické poznatky i zkušenosti a poznatky uživatelů.

Špičkovým výrobkem v řadě leteckých kalibrátorů je typ ADTS 405 (Air Data Test Systems), vyráběný ve třech konstrukčních modifikacích. Tento zcela univerzální přístroj slouží k ověřování a kalibraci všech typů leteckých přístrojů přicházejících v úvahu, které se vyskytují na palubách vojenských i civilních letadel.

Obr. 2.

Jednodušší a levnější je typ ADTS 500, určený pro kontrolu pitot-statických systémů letadel.

Před uvedením na trh nebo ve stadiu dokončování vývoje jsou další typy a varianty kalibrátorů pro letecké účely.

Univerzální kalibrátory řady ADTS 405
Řada ADTS 405 obsahuje tři konstrukční varianty přístrojů:

 • ADTS 405 – laboratorní kalibrátor pro montáž do 19" rámu (obr. 1), který ke své činnosti potřebuje tlakovou/podtlakovou pumpu PV 113, konstruovanou ve stejné podobě montážního modulu do 19" rámu jako ADTS 405;
 • ADTS 405F – transportovatelný kalibrátor uzavřený spolu s tlakovou a podtlakovou pumpou v plastové skříni s držadly odpovídající vojenským standardům odolnosti (obr. 2);
 • ADTS 405C – verze ve vozíku, určená pro větší letecké opravny a výrobce letounů (umožňuje uskladnit nejen vlastní kalibrátor, ale i tlakovou a podtlakovou pumpu, přepínače tlakových výstupů, tlakové hadice i další příslušenství – obr. 3).

Všechny uvedené varianty kalibrátorů mají shodné technické parametry, co se týče měřicích rozsahů, přesnosti atd., a odlišují se pouze v parametrech daných konstrukčním řešením, jako je hmotnost, rozměry apod.

Kalibrátory mají dva tlakové výstupy, označené Ps a Pt, které poskytují statický a celkový tlak potřebný pro kalibraci leteckých přístrojů. Tlak ve výstupních kanálech je řízen dvěma nezávislými regulátory tak, aby odpovídal zadaným žádaným hodnotám, přičemž řídicí počítač kalibrátoru nejen řídí v každém okamžiku nárůst nebo pokles příslušného tlaku na požadovanou hodnotu a požadovanou rychlostí, ale i velmi přísně kontroluje pokusy o překročení nastavených mezních hodnot jednotlivých regulovaných veličin i vzájemnou souvislost činnosti obou výstupů.

Obr. 3.

Kalibrátor lze v manuálním režimu ovládat pomocí lokální klávesnice a displeje nebo z detašovaného ručního terminálu, připojeného kabelem (obr. 4). Toto uspořádání umožňuje velmi flexibilní používání kalibrátorů. Vlastní přístroj ve verzi 405F může např. stát na letištní ploše a může být ovládán z terminálu v pilotní kabině (standardně na vzdálenost až 18 m). V laboratoři lze alternativně používat obou způsobů ovládání nebo ovládat přístroj pouze pomocí lokální klávesnice a displeje. Je-li připojen ruční terminál, je lokální klávesnice blokována, displeje však pracují paralelně.

Kalibrátory umožňují zadávat požadované hodnoty a podle zadání regulovat a přitom měřit různé tlakové veličiny vyskytující se v letadlových systémech. Mezi nabízenými funkcemi jsou např. (symbolika, měřicí rozsahy apod. jsou uvedeny podle originální specifikace; údaje tlaku lze popř. zobrazovat také v jednotkách mbar, inHg, mmHg, mmH2O, hPa, kPa, psi):

 • ALT/Ps – výška letu (od –3 000 do 80 000 až 105 000 stop);
 • SPEED/Qc – rychlost letu (od 10 do 850 nebo 1 000 uzlů, popř. v km/h, mph) s možností zobrazit kalibrovanou (Calibrated Air Speed – CAS) nebo skutečnou (True Air Speed – TAS, možnost zadat teplotu) vzdušnou rychlost;
 • Mach/Pt – Machovo číslo (od 0 do 10);
 • EPR – kompresní poměr motoru (od 0,1 do 10);
 • RoC/Ps Rate – rychlost stoupání (od 0 do 6 000 až 100 000 stop za minutu);
 • Rate Timer – časová základna pro měření rychlosti stoupání letadla a těsnosti letadlových potrubí;
 • Rate – řízení rychlosti změny celkového tlaku v kanálu Pt;
 • Hold – „zmrazení“ regulovaných tlaků na okamžitých hodnotách;
 • Leak Measure/Control – přepínání mezi režimy měření a řízení tlaků;
 • Ground – komplexní příkaz pro „přistání“, tj. řízení tlaků s bezpečným návratem na tlakovou úroveň letiště;
 • Local/Remote – ovládání kalibrátoru místní nebo po sběrnici IEEE 488 z počítače;
 • Port – výběr elektronického přepínače tlaků na tlakových výstupech (je-li připojen);
 • Print – tisk zobrazených hodnot připojenou tiskárnou (bez použití počítače);
 • Execute Test Program – manuální výběr a následné spouštění testovacích a kalibračních programů připravených na počítači pomocí programu Test Program Manager a následně přenesených z počítače do energeticky nezávislé paměti kalibrátoru (Test Program Manager umožňuje nejen uskutečnit popsanou přípravu, ladit a přenést programy do kalibrátorů, kde následně budou vykonány již bez počítače, ale i přímo řídit činnost kalibrátoru z počítače po standardní komunikační sběrnici RS-232);
 • Help – nápověda pro operátora podle zvolené funkce;
 • Set Up – nabídka umožňující zvolit vhodné měrové jednotky, zadat mezní hodnoty a podmínky v daném místě, zvolit formát zobrazení apod.

Kalibrátory lze vybavit např. těmito doplňky:

 • modulem pro napájení z palubní sítě letadla o jmenovitém napětí 28 V DC;
 • rozhraním pro komunikační sběrnici IEEE 488;
 • rozhraním pro kontrolu digitálních výškoměrů s kódovým kotoučem;
 • rozhraním pro sběrnici ARINC 429.

Obr. 4.

Podrobné technické parametry přístrojů řady ADTS 405 jsou uvedeny v katalogovém listu, který je k dispozici u zástupce firmy Druck v ČR, tj. společnosti DataCon s. r. o.

Výrobce pořádá podrobná školení o obsluze, údržbě, opravách a kalibraci přístrojů a na CD vydal podrobný návod k těmto činnostem, jenž obsahuje i příslušná skladová čísla platná v NATO.

Přístroje řady ADTS 405 jsou používány:

 • národními a mezinárodními leteckými společnostmi,
 • vojenskými leteckými silami,
 • výrobci letadel,
 • servisními pozemními leteckými organizacemi, a to pro vrtulníky a pomalá letadla i pro nadzvukové stroje a velká dopravní letadla.

Kalibrátory vyhovují všem souvisejícím vojenským normám definujícím odolnost proti otřesům, nárazům a vibracím, stříkající vodě a teplotě prostředí, přesnost, stabilitu a další parametry. Jednotlivé součásti, podsestavy a náhradní díly mají oficiální skladová čísla NATO, což je zejména pro ČR – jako nového člena NATO – velmi důležité.

Seznam uživatelů kalibrátorů řady ADTS 405 zahrnuje více než 200 civilních, vojenských a opravárenských organizací po celém světě. O jejich kvalitě jistě svědčí i skutečnost, že vojenské letectvo a námořnictvo USA objednaly celkem asi 2 500 a britské vojenské letectvo se společností British Airways asi 500 těchto přístrojů. V anonymních podrobných testech obdobných výrobků různých světových firem uskutečněných největším světovým výrobcem dopravních letadel, firmou Boeing, byla řada ADTS vyhodnocena ve všech směrech jako nejlepší. V ČR se v současné době používají již tři tyto přístroje.

Obr. 5.

Vzhledem k velké přesnosti přístrojů řady ADTS 405 doporučuje výrobce jejich kalibraci etalonovým pístovým tlakoměrem RUSKA, model 2468. Kalibrátory řady ADTS 405 mají i typovou zkoušku a metrologický posudek, které vydala hlavní státní metrologická instituce, tj. ČMI Brno, takže ve všech směrech splňují nejnáročnější požadavky kladené na tento typ přístroje a požadavky zákona 505/1990 Sb.

Přístroj ADTS 500
Jde o přenosný bateriový přístroj pro testování pitot-statických systémů letadel (obr. 5). ADTS 500 je obdobně vybaven a má obdobné schopnosti jako kalibrátory řady ADTS 405, mimo jiné např.:

 • dva tlakové výstupy Ps a Pt pro nastavení výšky (–2 000 až 50 000 stop) a rychlosti letu (0 až 500 uzlů),
 • zobrazování rychlosti stoupání pouze v rozsahu 0 až ±6 000 stop za minutu,
 • generování statického i celkového tlaku zabudovanou ruční pumpou,
 • možnost zadat do přístroje soubor mezních hodnot pro testovaný typ letadla,
 • schopnost vnitřní elektronikou trvale sledovat a řídit vzájemnou součinnost regulátorů v obou tlakových výstupech,
 • vestavěný akumulátor (12 hodin provozu) a síťový napáječ,
 • odolnost proti dešti a vlivům počasí.

Výlučný zástupce firmy Druck Ltd. pro ČR a SR, společnost DataCon s. r. o., může zájemcům o kalibrátory obou typů poskytnout veškeré technické i obchodní informace. Další informace o těchto i o jiných typech přístrojů jsou k dispozici také na webové stránce www.datacon.cz

DataCon, s. r. o.
Prvního pluku 12a
186 00 Praha 8
tel., fax a zázn.: 02/24 81 68 58