Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

DREAMland posiluje na poli robotiky

Společnost DREAMland je již tradičním synonymem pro prodej, servis i skladování dílů a jednoúčelových strojů pro automatizaci průmyslu. V posledních dvou letech ale firma sídlící v Kosmonosech u Mladé Boleslavi rozšiřuje svůj záběr do oblasti robotizace. Prodej robotů a s tím související služby se stávají nedílnou součástí jejího podnikání, soustředí se na něj samostatný obchodní tým. Vede jej Miroslav Suchánek, který pro časopis Automa nastiňuje, co všechno v oblasti robotizace může DREAMland nabídnout.

 

Proč se společnost DREAMland rozhodla rozšířit svou nabídku o prodej robotických zařízení a s tím spojených služeb?

Vyplynulo to z poptávky našich zákazníků, kterým jsme dodávali zařízení a služby v oblasti automatizace. Mnohdy se jim právě robotická zařízení hodila jako součást daného celku pro výrobu nebo i další činnosti. Na základě úspěšně realizovaných zakázek jsme se stali jedním z certifikovaných distributorů značek Universal Robots (UR) a Mobile Industrial Robots (MiR).

Oba tito výrobci mají hodně společných rysů – shodně pocházejí z Dánska, vzešli ze studentských projektů na univerzitě v Odensee a ze start-upu se přetransformovali do regulérních firem. Aktuálně je dokonce vlastní jeden investiční holding z USA, byť firmy fungují odděleně.

Obě společnosti také neustále inovují původní produkty a vyvíjejí nové – důkazem toho jsou novinky obou výrobců uvedené ve druhé polovině roku 2019. Firma UR uvedla na trh svůj nejsilnější kolaborativní robot UR16e s nosností až 16 kg (obr. 1) a MiR představil automaticky naváděné vozidlo (AGV) MiR1000 s možností přepravy palet nebo nákladu o hmotnosti až 1 000 kg (obr. 2).

 

Museli jste tomu nějak přizpůsobit váš tým?

Jak narůstaly objemy prodejů, dospěl majitel firmy Ing. František Kysela k rozhodnutí, že by bylo dobré mít pro oblast robotiky samostatný obchodní tým. Díky tomu se můžeme lépe věnovat zákazníkům, kteří mají zájem o roboty, a přitom neubíráme síly kolegům zaměřujícím se na oblast PLC. Ta je, a dál bude, pro Dreamland zásadní. Tým pro robotiku nadále budujeme a rozvíjíme tak, abychom firmě přinášeli nové zákazníky a zároveň klientům poskytovali perfektní servis a služby.

 

Jaká je působnost Vašeho týmu a Vaše role v něm?

Co se týče UR, máme zastoupení pro Českou republiku a v případě značky MiR se staráme o zákazníky v České republice i na Slovensku. V současné době tým tvořím já a dva kolegové. V prosinci by nás měl posílit ještě další kolega. Budeme mít tedy v terénu tři obchodní zástupce, jejichž práci budu do budoucna efektivně zastřešovat tak, aby je co nejméně zatěžovala administrativní činnost, která přímo nesouvisí s obchodní činností, a komunikace s ostatními subjekty. Vedení obchodního týmu jsem převzal v září a starám se o vedení agendy, komunikaci s dodavateli, reportuji vztahy s nimi a pochopitelně koordinuji komunikaci také uvnitř firmy včetně našich dceřiných firem Montana, s. r. o. Mladá Boleslav či Ferrotherm, s. r. o. Kromě toho se soustředím na podporu u klíčových zákazníků.

 

Jaké roboty aktuálně nabízíte?

Co se týče značky Universal Robots, poskytujeme kompletní výrobní sortiment, což je sedm modelů kolaborativních robotů ve dvou typových řadách. Zároveň od firmy MiR nabízíme kompletní sortiment aktuálně zahrnující čtyři typy AGV pro logistiku.

 

Dodáváte i koncové nástroje, pomocí nichž mohou tyto roboty vykonávat různé činnosti?

Máme širokou nabídku robotického příslušenství a koncových zařízení. Universal Robots má svůj program příslušenství UR+, což jsou obvykle zařízení třetích stran. Jedná se o zařízení výrobcem robotů certifikovaná jako kolaborativní. Jsme připraveni zajistit jakékoliv příslušenství jakéhokoliv výrobce z programu UR+. Zákazníci mohou vybírat z řady nástrojů od firmy OnRobot, kterou také zastupujeme, gripperů GRiPKIT od firmy Weiss Robotics, robotických stanovišť EasyRobotics nebo výměníků Millibar. Příslušenství nabízíme rovněž k mobilním robotům MiR – ať už originální, případně od třetích stran, jako jsou ROEQ, NORD Modules a další. Kompletní nabídku najdou zákazníci na našich webových stránkách dream­land-robots.cz, které jsme přímo pro oblast robotiky připravili.

 

Proč by firmy měly volit vámi nabízené kolaborativní roboty?

Jejich hlavní výhodou je, že jsou konstruované tak, že umožňují automatizaci i v oborech, kde to dosud bylo nemyslitelné. Tato zařízení jsou lehká, menších rozměrů, a především jsou kolaborativní, tedy mohou za určitých bezpečnostních podmínek pracovat bez jakékoliv ochrany mezi nimi a lidmi. V ideálním případě nemusí být zavřená ve speciální kleci nebo místnosti, nemusí mít kolem sebe žádné zabezpečovací senzory se zákazem vstupu. Jestliže kolaborativní robot narazí do nějaké překážky, zastaví se a nezpůsobí žádnou škodu na majetku ani újmu na zdraví.

 

Zákazníkům se tedy otevírá široké pole využití?

Tím, že kolaborativní roboty nemusí být nikde posazené za bariérou, mohou je zákazníci využívat na více činností než jen na jednu pevně stanovenou. Naopak kolaborativní robot změny náplně práce přímo nabízí. Bez problémů jej lze přemístit na různá místa a naprogramovat na odlišné činnosti. Záleží na aktuálních potřebách zákazníka. Několik hodin ho může nechat vykonávat například jednoduchou úlohu typu pick-and-place, tedy přendávání věcí z místa na místo, a po dokončení úkolu jej přesunout na jiné pracoviště. Tam mu stačí vyměnit koncový nástroj a nechat ho například něco leštit, brousit, lepit, šroubovat a podobně. Činností, které dokáže vykonávat, je nekonečná řada. Záleží spíše na tom, co mu člověk dokáže vymyslet za náplň práce a zda mu to jeho parametry, různé nástroje a příslušenství umožní provádět.

 

Díky tomu si na sebe takový robot ve firmě i rychleji vydělá?

Je to přesně tak. Využití pro něho najdou i menší a střední firmy. Díky tomu, že může vykonávat více různých prací, tak se investice do jeho pořízení mnohem lépe a rychleji vrátí. Navíc s ohledem na to, že u těchto zařízení nepotřebujete celé konstrukce a zabezpečení, jde o podstatně nižší investici.

 

Kromě toho mohou provozovateli šetřit i personální náklady?

Nejen to. Kolaborativní robot má především spolupracovat s člověkem a ulehčovat mu dokola se opakující monotónní činnosti a úkony. Důležitým hlediskem je přesnost, kdy robot odvádí práci zcela dokonale po celou dobu, zatímco člověk se kvůli jednostranné zátěži může unavit a dělat chyby. Robot je tedy přesnější, nemá žádnou chybovost a pochopitelně je i produktivnější, protože nepotřebuje žádné pauzy nebo přestávky na oběd a nebývá nemocný. U některých monotónních činností, které lidem způsobují nežádoucí jednostrannou zátěž, může člověka zcela nahradit. Šetří tedy personální náklady. To je velmi důležité hledisko, protože na současném napjatém trhu práce je velmi těžké sehnat kvalitní a kvalifikované zaměstnance splňující potřebná kritéria.

 

Je mezi zákazníky zájem více o samostatné roboty, nebo i o jejich integraci do provozu?

Je několik možností, které můžeme zákazníkům nabídnout podle jejich potřeb. Nejrychlejším řešením je pochopitelně dodání samotného robotu, který si zákazník po předchozím zaškolení z naší strany sám zaintegruje do svého výrobního nebo logistického celku. Složitější variantou je situace, kdy zákazník požaduje řešení s integrací robotu takzvaně na klíč. Stejně tak se můžeme zákazníkovi přizpůsobit s kombinací těchto dvou variant, kdy dodáme robot a s následnou integrací do linky pomáháme jen částečně. Na základě požadavků zákazníka umíme navrhnout jakékoliv řešení.

 

Jak je to s následným servisem a zárukou? Jste připraveni zákazníkovi s případným problémem pomoci rychle?

Jakožto distributor poskytujeme vlastní záruční servis, stejně tak zajišťujeme prostřednictvím výrobce záruku. Vždy jsme připraveni co nejrychleji pomoci. Jde hlavně o prvotní analýzu příčiny problému, jestliže u zákazníka nastane, a na základě toho hledáme účinné řešení s příslušným technickým oddělením výrobců.

 

Taková situace ale asi příliš nenastává. Jaká je u těchto robotů spolehlivost?

Jedná se o velice spolehlivá zařízení. Nějaký problém je skutečně výjimkou. Samozřejmě ale platí, že nic na světě není zcela bez chyby a výjimky se najít mohou. V každém případě však v takové situaci rychle reagujeme a hledáme pro zákazníka účinné řešení. Umíme pomoci i v situacích, kdy dojde k nějaké chybě vlivem neodborného zacházení, protože i lidský faktor hraje svoji roli.

 

O něco kratší dobu než značku Universal Robots distribuuje DREAMland rovněž „vozítka“ značky MiR. Jaké je jejich hlavní využití?

Díky těmto zařízením mohou firmy automatizovat procesy všude tam, kde potřebují převážet cokoliv z místa A do místa B. Nemusí to být tedy jen výrobní podniky, kde je automatizace standardem a kde lze přepravovat materiál mezi skladem a výrobními linkami, ale i menší firmy, které s klasickými roboty tolik nepracují. Může se jednat o různé sklady, překladiště nebo logistická centra. Teo­retické využití se ovšem nabízí i ve veřejné sféře, ať už například v nemocnicích, domovech pro seniory, nebo v knihovnách a dalších institucích. V zahraničí už jsou takto využívány. Oblast využití je tedy velmi široká, a to i v místech, kde dosud automatizace není a kde se s ní tradičně nepočítá.

 

V tomto případě se asi hlouběji zabýváte integrací u zákazníka?

U těchto zařízení, AGV, chce zákazník skutečně nejčastěji integraci „na klíč“ tak, aby autonomní vozík byl schopen provádět svou práci a zákazník už se o nic nemusel příliš starat. Robotu se prostřednictvím jeho softwaru vytvoří mapa prostoru, kde se má pohybovat. To se provádí tak, že se s ním manuálně projedou zvolené prostory a přitom si pomocí 3D kamery vytvoří mapu trasy. Tu lze následně upravovat a přidávat do ní zóny, kam nesmí zajet nebo kde smí jet pouze omezenou rychlostí, případně kde má signalizovat svůj pohyb pomocí zvuků a podobně, těch možností je velké množství. Dále se určí, kde má nabrat materiál a kde jej vyložit – například v automatizovaném regálu nebo přepravníkovém systému. Možností je celá řada. MiR nabízí i nadstavbový software, který umožňuje správu celé flotily AGV tak, aby zadaná mise byla vždy co nejlépe splněna. Je to velmi sofistikovaný systém. Úkolem provozovatele je hlavně zajistit, aby vozíky měly co převážet.

 

Předpokládáte u obou vámi nabízených značek růst odbytu?

Co se týče kolaborativních robotů, zájem ze strany zákazníků i nabídka na trhu stabilně rostou. Podstatně se zvyšuje i množství nabízeného příslušenství. V poslední době ale zaznamenáváme zvýšenou vlnu zájmu rovněž o vozíky AGV. Vykládáme si to tak, že spousta firem už má nějakým způsobem automatizaci výroby vyřešenou a teď hledá další možnosti k optimalizaci a snižování nákladů ještě ve vnitropodnikové logistice.

 

Mají zájemci o roboty možnost si je u vás předem osahat, vyzkoušet?

Možností nabízíme hned několik. Ideální je vyzkoušení těchto zařízení u nás ve školicím středisku v Kosmonosech, kde máme několik kolaborativních robotů. Vyzkoušet lze u nás i autonomní vozítka MiR. Další možností je ukázka funkce robotu přímo u zákazníka, případně po předchozí domluvě jsme schopní jej zákazníkovi na několik dnů zapůjčit, aby zjistil, zda je to pro něho vhodné řešení. A nejen to, v našem certifikovaném školicím středisku zajišťujeme pro zákazníky a jejich zaměstnance školení, a to jak základní pro běžnou práci s roboty, tak i pokročilá a servisní. Zájem je velký, každý týden provádíme některý z uvedených typů školení. Do budoucna plánujeme společně s rozšiřováním skladových a servisních prostor nové zákaznické centrum právě pro oblast robotiky.

(DREAMland, spol. s r. o.)


Obr. 1. Kolaborativní robot UR16e s dosahem 900 mm a nosností 16 kg najde uplatnění např. při obsluze obráběcích strojů (foto: Universal Robots)

Obr. 2. Automaticky naváděné vozidlo MiR1000 dokáže uvézt paletu s nákladem o celkové hmotnosti až 1 000 kg (foto: Mobile Industrial Robots)

Obr. 3. Vakuový uchopovač VG10 je jedním zástupcem ze sortimentu uchopovačů od firmy OnRobot (foto: OnRobot)