Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Doženeme v životní úrovni Západ?

Občané České republiky nemají nižší inteligenci než občané prosperujících západních států. Příčina našeho zaostávání v životní úrovni, ve školství a v průmyslu je jinde. Nemáme formulovány blízké ani perspektivní cíle rozvoje našeho státu. Můžeme se poučit u států s vyšší životní úrovní, dokonalejším školstvím, zdravotnictvím, průmyslem, výrazně menší korupcí?
 
Heslo sametové revoluce z roku 1989 „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ se nenaplnilo. Lež a nenávist jsou často součástí chování vládnoucích politických elit. Potvrzují to problémy, které jsou v posledních několika měsících náplní činnosti naší vlády. Je to nechutný boj o politickou moc.
 

Zvýšíme podstatně příjem financí do státního rozpočtu?

 
Vlády západních států s vysokou životní úrovní se soustavně a intenzivně starají o stav průmyslu a jeho budoucnost. Nové poznatky vědy a techniky jsou i s podporou vlády rychle uplatňovány v nových výrobcích zajišťujících jejich konkurenceschopnost. Naši současní politici nejednali ve vládě nebo v parlamentu o potřebách našeho průmyslu, o potřebě přednostního rozvoje těch oborů, které podstatně zvýší příjem do státního rozpočtu, sníží nezaměstnanost a vytvoří společenské klima usilující o příznivý rozvoj České republiky. Průmysl u nás tvoří nyní 35 % HDP. V roce 1989 to bylo 60 %.
 
Nejvýznamnějším podnikem našeho průmyslu je mladoboleslavská automobilka Škoda Auto, která patří do německého koncernu Volkswagen. Nevyrábí automobily jen v České republice, má závody v Číně, Rusku, Indii a na Ukrajině. Do roku 2018 má reálný plán zdvojnásobit celosvětový prodej automobilů Škoda. Automobilka Škoda Auto v roce 2010 vyrobila 763 000 vozů. Meziročně zvýšila čistý zisk na 8,5 miliardy korun, tj. o 59 %. Přibližně polovina tohoto zisku je vyplácena mateřské firmě.
 
V leteckém podniku Aircraft Industries (dříve Let Kunovice) se podařilo na základě kvalifikovaného řízení podniku a mimořádného pracovního nasazení jeho pracovníků zahájit výrobu rozsáhle modernizovaných dopravních letounů L 410 pro devatenáct cestujících. Letos je počítáno s výrobou dvanácti těchto letounů, které budou exportovány do různých států světa. V roce 2009 byl zaznamenán čistý zisk 125 milionů korun, který v roce 2010 vzrostl na 206 milionů korun.
 
V roce 2007 se začal totálně měnit podnik Aero Vodochody. Skončila jeho smutná historie posledních několika let. Přišel nový majitel, společnost Penta Investment, který Aero úspěšně změnil v holdingovou společnost. Spolupracuje v rámci mezinárodních projektů s významnými leteckými společnostmi, např. Sikorski Aircraft Corporation, Alenia Aeronautica, Sonaca, Latecoere, Saab a dalšími. Významná je letos uzavřená smlouva mezi Českou republikou a Brazílií na spolupráci při vývoji a výrobě vojenského transportního letounu Embraer KC-390. Rozhodnutí brazilské vlády je považováno za uznání světové úrovně letecké techniky v Aeru a je podporou českého průmyslu na světovém trhu. Čistý zisk Aera za rok 2009 činí 279 milionů korun.
 
Dobrou pověst ve světě mají také čeští výrobci ultralehkých a lehkých letadel, jejichž technická úroveň zdokonalovaná využitím kompozitů, modernizací avioniky a prodloužením doletu patří do světové špičky. Česká republika patří mezi největší výrobce ve světovém měřítku. To potvrzuje skutečnost, že konkurenceschopnost je zajištěna vývojovým náskokem výrobků s využitím vhodných výrobních technologií a kvalitním marketingem.
 
Existují desítky našich dalších průmyslových podniků produkujících výrobky s vysokou přidanou hodnotou, které se uplatňují na světovém trhu. V porovnání s vyspělými průmyslovými státy v Evropské unii je to nedostatečné. Je nutné zvýšit strategicky řízený příděl investic umožňujících rozšířit výzkum a vývoj do většiny podniků, které zlepší technické parametry svých výrobků na úroveň zaručující jejich konkurenceschopnost na světovém trhu. Pro tento kardinální záměr, rozhodující o podstatném zvýšení finančních příjmů do státního rozpočtu, však nejsou finanční prostředky. Nevím, zda vláda hodlá tento problém řešit s potřebnou odpovědností. Platí: nositelem růstu výroby a exportních úspěchů je průmysl s intenzivním výzkumem.
 

Na odborném školství závisí rozvoj našeho průmyslu

 
Soutěž o ovládnutí světového trhu zvyšuje snahu o modernizaci a rozšíření odborného školství v aktuálních oborech. Ve všech průmyslových státech je nedostatek absolventů technických vysokých škol.
 
Od ministra školství Josefa Dobeše jsme se v tisku dozvěděli, že čerpání z fondu programu EU Výzkum a vývoj pro inovace se zrychlilo a že tento program patří mezi nadprůměrné. Další program EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost tak dobré výsledky nemá. Existují tedy finanční předpoklady pro rozšíření a zkvalitnění výuky omezované dosud značným nedostatkem pedagogů s perfektními znalostmi aktuálních oborů získaných praxí v předních světových firmách. Naléhavě potřebujeme zvýšit počet mladých odborníků v průmyslovém výzkumu zejména ve firmách produkujících složité výrobky s reálným předpokladem růstu exportu. Prosadí ministerstvo školství zvýšení finančního hodnocení pedagogů?
 

Závěr

 
U nás začíná vznikat velmi závažné klima vyžadující na vedoucích místech významných institucí talentované a pracovité osobnosti s čistou minulostí a odchod těch méně schopných či zcela neschopných pracovníků, kteří se nejen uhnízdili ve vládě, ale zastávají i jinde ve státní správě vedoucí funkce zajišťující jim a jejich přátelům vysoký standard a velmi pozitivní perspektivy. Česká vláda má za hlavní cíl snižovat deficit našich veřejných financí. Reformuje veřejnou správu, zdravotnictví, daně i činnosti v dalších oblastech a šetří především na příjmech chudých a střední třídy. V tom, abychom v životní úrovni dohonili Západ, se naše politické elity neangažují. Zřejmě jim stačí, že životní úroveň Západu dohonili oni se svými rodinami a věrnými přáteli na politické scéně. Co bude dále, uvidíme. V životní úrovni Západ však v dohledné době nedohoníme.

Ing. Jiří Černohorský, DrSc.