Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Dotykové panely WAGO 600

Na letošním veletrhu Amper byla v české premiéře představena nová řada dotykových displejů nesoucí označení WAGO 600. Tyto panely disponují robustním provedením pro využití v náročných průmyslových podmínkách, což však nikterak neomezuje jejich elegantní vzhled. Přidá-li se k výčtu hlavních vlastností vysoký výkon, výsledkem jsou velmi zajímavé dotykové panely, které najdou využití např. ve výrobě, v automatizaci budov nebo ve zpracovatelském průmyslu.

Obr. 1. Dotykové panely WAGO 600

Displeje jsou nabízeny v různých kombinacích výbav a vlastností. Sortiment obsahuje tři odlišné softwarové výbavy pro využití jako Web-panel, Visu-Panel nebo Control-Panel. Mezi nimi jsou tři úrovně hardwarového provedení podle požadavků dané aplikace (řada Standard s rezistivní obrazovkou pro běžné využití v rozváděči, řada Marine s matným černým antireflexním povrchem a speciálními atesty pro využití v námořním průmyslu a řada Advanced s kapacitní obrazovkou se skleněným povrchem, vyšší mechanickou a chemickou odolností a podporou vícedotykového ovládání). Nabídka WAGO 600 rovněž zahrnuje obrazovky s úhlopříčkou čtyř různých velikostí.

Obr. 2. Řada STANDARD Single-Touch

Web-Panel

Ovládací a zobrazovací zařízení na úrovni webových displejů jsou vybavena optimalizovaným webovým prohlížečem pro přístup k řídicím systémům WAGO prostřednictvím standardních webových protokolů s integrovanou webovou vizualizací pro displej. Je možné zobrazovat webové vizualizace vytvořené v prostředí e!COCKPIT nebo CODESYS 3 a založené na moderních technologiích jako HTML5. Výhodou webových vizualizací je ale možnost zobrazení i na běžně dostupných mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety.

Obr. 3. Řada MARINE Single-Touch

Visu-Panel

Když je požadován vyšší výkon, používají se zařízení jako vizualizační panely. Visu-Panely jsou vhodné k zobrazování vizualizace vytvořené v aplikaci e!COCKPIT a k získávání dat z libovolného zařízení pro automatizaci (např. z řídicích systémů PFC200) prostřednictvím protokolu Modbus TCP. Na rozdíl od Web-Panelů se zde potřebný výpočetní výkon dělí mezi dvě zařízení. Výpočty potřebné pro zobrazení vizualizace tedy zajišťuje Visu-Panel, který tak snižuje zatížení řídicího systému. Veškeré ovládací funkce jsou tudíž bez jakékoliv prodlevy vyhodnocovány přímo v zařízení. Díky tomu mohou bezprostředně ovlivňovat vizualizaci. Visu-Panel dokáže prostřednictvím integrovaného webového serveru poskytovat také webovou vizualizaci.

br. 4. Řada ADVANCED s podporou vícedotykového ovládání

Control-Panel

Ovládací a zobrazovací zařízení v softwarové konfiguraci Control-Panel zajišťují ovládání i vizualizaci současně. Představují tak mimořádně kompaktní řešení automatizace. Prostřednictvím příslušné knihovny se Control-Panely navíc mění na dotyková PLC pro IoT, která odesílají data z technologie do cloudu, kde je lze agregovat a využívat k analýzám. Zákazník tím získává skutečnou přidanou hodnotu – ať pro zlepšení efektivity vlastní výroby, pro implementaci energetického managementu v budovách, nebo třeba pro vývoj dalších služeb pro koncové zákazníky. Řešení zároveň umožňuje do IoT integrovat stávající systémy, které se díky tomu uplatní i v budoucích aplikacích.

(WAGO-Elektro spol. s r. o.)