Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Dopravní radary pro Prahu

číslo 10/2002

Dopravní radary pro Prahu

Průběžné snímání parametrů dopravního proudu je důležité zvláště v místech, která se mohou stát kritickými. Jde např. o dopravní tunely, mosty, mostní a dálniční přivaděče apod. Znalost parametrů, jako je počet vozidel, jejich klasifikace (osobní – nákladní) a jejich rychlost, umožní s využitím propracovaných algoritmů optimalizovat řízení dopravy pomocí dopravních semaforů a flexibilního dopravního značení (proměnných značek). Dovoluje rovněž stanovit pravděpodobnost vytvoření dopravní zácpy a včasným varováním řidičů zmenšit možnost, že se skutečně vytvoří.

Obr. 1.

Základní údaje o vlastnostech dopravního proudu se získávají z dopravních senzorů. K nejznámějším z těchto prvků patří dopravní radary. Tato zařízení umožňují určit rychlost projíždějícího vozidla na základě dopplerovského posunu frekvence odražené vlny a s přesností dostatečnou pro klasifikaci stanovit délku projíždějícího vozidla na základě trvání odrazu dopplerovské vlny a vypočtené rychlosti.

Společnost FCC Průmyslové systémy v minulých letech dodávala dopravní radary firmy Pepperl+Fuchs. Jimi je osazen např. i Strahovský tunel. Protože však firma Pepperl+Fuchs ukončila aktivity na poli dopravní senzoriky, bylo nutné hledat jiné řešení.

To se našlo ve spolupráci firmy FCC Průmyslové systémy se společností Ramet C. H. M., a. s., v Kunovicích. Ramet je výrobcem policejních radarů řady Ramer a AD, se kterými se již jistě měl možnost seznámit každý z řidičů na českých silnicích. Radarová hlava vyráběná v Rametu, která je v policejních radarech instalována, má vynikající parametry (dosah až 60 m, přesnost ±3 km/h do 100 km/h, ±3 % přes 100 km/h, rozsah měřených rychlostí se zaručenou přesností 20 až 250 km/h). Lze ji bez úprav využít i jako dopravní senzor.

Obr. 2.

Ve spolupráci s Rametem Kunovice byl vyvinut dopravní radarový senzor, který bude mít premiéru na novém přivaděči Zlíchov-Radlická na smíchovské straně Barrandovského mostu v Praze. Na rozdíl od starších radarů je tento dopravní senzor mnohem flexibilnější, umožňuje libovolné předzpracování dat, dálkovou správu, upgrade firmwaru a má mnoho dalších výhod.

Základní senzor získává informace ze dvou jízdních pruhů. Skládá se z dvojice radarových hlav a vyhodnocovací jednotky, namontované v klimatizované rozvodnicové skříni. Vše je umístěno na portálu nad vozovkou. Základem vyhodnocovací jednotky je průmyslový počítač Advantech MBPC-200 v provedení bez pohyblivých částí (flash disk). Jako operační systém je použita distribuce Linuxu, vyvinutá ve firmě FCC Průmyslové systémy pro použití ve spolehlivých bezobslužných zařízeních.

Na obr. 1 je ukázáno zapojení základního senzoru. Radarové hlavy jsou umístěny nad jízdními pruhy. Mají krytí IP67, jsou tedy vhodné pro venkovní montáž. Signál z radarových hlav je veden do vyhodnocovací jednotky. Výsledné dopravní údaje, vypočtené podle přání uživatele, jsou k dispozici na sběrnici RS-485. Protokol i rozhraní lze díky použití počítače typu PC volit téměř libovolně. Správa zařízení je vykonávána dálkově. Tato vlastnost je důležitá hlavně z toho důvodu, že fyzický přístup k radaru vyžaduje nepříjemná dopravní opatření – uzavření minimálně jednoho jízdního pruhu, rozmístění dopravního značení a další nákladnou činnost. Ke správě jsou určeny protokoly Telnet a FTP, které jsou přenášeny rozhraním RS-422 z místnosti řídicího systému. Pro přenos dat i správu by bylo možné použít i Ethernet.

Obr. 3.

Předností nového dopravního senzoru oproti standardním dopravním radarům je především vysoká flexibilita firmwaru, daná velkou výpočetní kapacitou, a možnost volby komunikačních rozhraní i protokolů. To umožňuje senzor využít zcela samostatně, s vysokou mírou autonomního vyhodnocení, i v integraci do rozsáhlého systému sběru dopravních dat. Funkci radaru lze navíc výměnou firmwaru průběžně přizpůsobovat novým požadavkům na požadované dopravní údaje při rozšiřování nebo upgradu dopravního řídicího systému.

Jakékoliv další informace o dopravních radarech si lze vyžádat v libovolné kanceláři společnosti FCC Průmyslové systémy s. r. o.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět