Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Doporučení NAMUR NE 138 pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Německé sdružení uživatelů a výrobců auto­matizační techniky NAMUR vydalo nové doporučení NE 138 s názvem Prostředí s nebezpečím výbuchu – procesní řídicí technika v kontextu opatření k zajištění ochrany proti výbuchu. Normy pro ochranu proti nebezpečí výbuchu stanovují požadavky na zařízení, která se používají v nebezpečném prostředí. Kromě toho však k ochraně proti nebezpečí výbuchu může přispívat i běžná procesní řídicí technika, která naplňuje nebo monitoruje naplňování opatření určených k zajištění ochrany proti výbuchu. Doporučení NAMUR NE 138 popisuje požadavky, které musí splňo­vat provozní řídicí technika, má-li být použita k tomuto účelu. Nenahrazuje vyhodnocení rizika výbuchu podle odpovídajících technických norem pro bezpečnost průmyslových provozů (např. podle německé normy TRBS 2152 Gefährliche explosionsfähige Atmo­sphäre), ale je jeho doplněním.

Příklady uvedené v doporučení NE 138 ilustrují použití vyhodnocení úrovně funkční bezpečnosti SIL a dalších osvědčených metod. Doporučení NE 138 se doplňuje s doporučením VDI 2180, část 6 Ochrana průmyslových provozů prostředky procesní řídicí techniky – aplikace funkční bezpečnosti v souvislosti s ochranou proti výbuchu. Příklady uvedené v NE 138 jsou ve shodě také s připravovanou pátou částí normy TRBS 2152-5 Využití prostředků procesní řídicí techniky pro naplnění opatření k zajištění ochrany proti výbuchu.

Dvojjazyčný, německý a anglický text doporučení NE 138 je k dispozici na adrese www.namur.de.                                   

(Bk)