Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Dokumentační kalibrátory AOIP CALYS 1000/1200

Společnost AOIP z Francie po spojení se značkou Eurotron pokračuje ve vývoji a doplňování řady provozních kalibrátorů CALYS. Od letošního roku jsou k dispozici také modely ve stolním provedení s označením Calys 1000 a Calys 1200 (obr. 1). Jde o dokumentační kalibrátory, použitelné pro provozní i laboratorní kalibrace měřicích přístrojů a smyček. Základní přesnost kalibrátorů je 0,02 a 0,01 %, která je řadí na úroveň osvědčeného špičkového přenosného kalibrátoru Calys 100. Také rozsahy a funkční schopnosti jsou shodné s řadou přenosných kalibrátorů Calys.

 
Kalibrátory Calys 1000 a Calys 1200 umožňují ve dvou galvanicky oddělených kanálech současně měřit a generovat libovolnou kombinaci následujících veličin: stejnosměrné napětí do 50 V, proud do 50 mA (24V proudová smyčka), teplotu prostřednictvím třinácti typů odporových teploměrů nebo čtrnácti typů termočlánků, odpor (do 400 nebo 4 000 Ω), frekvenci do 20 kHz (generovaný signál do 10 kHz) a počet pulzů za minutu. Volitelně lze prostřednictvím externího modulu kalibrovat i snímače tlaku (–100 kPa až 100 MPa). Kalibrátory Calys mají kvalitní teplotní kompenzaci: měřicí i simulační kanál mají vlastní snímač teploty připojovacích svorek. Dvouřádkový podsvícený displej přehledně zobrazuje měřenou
i generovanou hodnotu.
 
V režimu kalibrace převodníků lze kalibrovaný převodník napájet prostřednictvím proudové smyčky přímo z kalibrátoru. Výstupní signál lze zobrazit jak v základních jednotkách (mA, V), tak v jiných, přepočítaných jednotkách – použitím funkce scaling. Kalibrátor je možné použít také ve funkci převodníku: libovolný vstupní signál převádí na výstupní signál 4 až 20 mA.
 
Přístroje Calys 1000 a 1200 jsou dokumentační kalibrátory, tzn. že mají rovněž funkce pro záznam a zpracování dat. Funkce lze konfigurovat přímo tlačítky na přístroji nebo pohodlněji z PC pomocí programu Datacal, kde jsou archivovány výsledky i nastavení. Program Datacal též podporuje i další funkce kalibrátorů. Lze v něm snadno spravovat databázi kalibrovaných snímačů, graficky zpracovávat výstup záznamu dat nebo ovládat kalibrátor přímo z PC v režimu virtuálního přístroje.
 
V režimu simulace je možné detailně volit průběh výstupního signálu. K dispozici jsou funkce rampa, krok, cyklická rampa a syntetizér (uživatelsky nastavený průběh signálu). Podrobnější informace je možné najít na www.tectra.cz.
 
Ing. Jan Kašpar
 

Obr. 1. Přesný multifunkční stolní dokumentační kalibrátor Calys 1200