Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Dokumentační kalibrační pece ATC

číslo 1/2003

Dokumentační kalibrační pece ATC

Nová řada kalibračních pecí ATC firmy Ametek Jofra přináší do metrologické praxe množství převratných novinek umožňujících zkvalitnit a zefektivnit práci v laboratoři i v provozu. Byla vyvinuta především s důrazem na splnění požadavků kladených evropskou normou pro kalibrátory teploty EA-10/13.

Teplotní rozsah

Řada kalibrátorů ATC pokrývá čtyřmi modely rozsah teplot od –45 do +650 °C. K dispozici jsou modely ATC-157 (–45 až +155 °C), ATC-156 (–21 až +155 °C), ATC-320 (50 až 320 °C) a ATC-650 (50 až 650 °C).

Obr. 1.

Kalibrátory ATC mají vynikající stabilitu. Dlouhodobě, tj. v období dvanácti měsíců, je maximální nejistota kalibrační teploty od ±0,19 do ±0,39 °C při použití vestavěného referenčního čidla, popř. od ±0,04 do ±0,11 °C s externí referencí, podle rozsahu. Krátkodobá stabilita (30 minut) je od ±0,02 do ±0,03 °C, také podle rozsahu. Velký podsvícený displej nabízí volitelné rozlišení až 0,01 °C.

Kalibrátory řady ATC také velmi rychle dosahují požadované teploty. O tom, že teplota v kalibračním prostoru přístroje dosáhla požadované jmenovité hodnoty, je obsluha informována zobrazením tzv. indikátoru stability na displeji. Indikace je kombinována s akustickým signálem.

Funkce dokumentačního kalibrátoru

Přístroje řady ATC nejen že jsou špičkovými kalibrátory teploty, ale disponují i funkcemi spojenými se sběrem kalibračních dat, jejich uchováním a dalším zpracováním. Všechny modely jsou k dispozici ve dvou provedeních – verzi A a verzi B. Co do metrologických parametrů jsou obě verze shodné.

Verze B má oproti verzi A navíc měřicí vstupy pro připojení externího etalonového odporového teploměru Pt 100 a vstup pro měření odezvy kalibrovaného snímače. Tím může být odporový teploměr (Pt 50, Pt 100, Pt 500, Pt 1000), termočlánek (typ E, J, K, L, N, R, S, T, U, XK), snímač s napěťovým (0 až 4 V, 0 až 12 V) nebo proudovým (4 až 20 mA) výstupem nebo teplotní spínač. Při použití externího etalonu deklaruje výrobce nejistotu až 0,05 °C. Software, který z těchto přístrojů dělá dokonalý dokumentační kalibrátor, je pro obě verze součástí dodávky.

Software

Koupí kalibrátoru z řady ATC získá zákazník zároveň program pro řízení kalibrace a vyhodnocování naměřených dat.

Program umožňuje uchovávat nejčastěji používaná nastavení kalibrátoru, charakteristiky etalonových snímačů a výsledky kalibrace a tisknout kalibrační protokoly ve vybraném jazyce. Přístroj komunikuje s PC přes sériové rozhraní. V programu existuje několik scénářů kalibrace. Uživatel může volit mezi použitím externího etalonu a vnitřního čidla pece, mezi použitím kalibrační pece a alternativního zdroje tepla a mezi automatickým odečtem hodnot a zadáváním hodnot získaných jiným přístrojem. Kalibrační procedury lze z programu přenést do paměti kalibrátoru, kde jich může být současně uloženo až devět, a vlastní kalibrace podle zvoleného scénáře může probíhat v laboratoři nebo kdekoliv v provozu. Každému snímači přináleží jeho vlastní soubor výsledků, který lze editovat na displeji kalibrátoru a následně přenést do PC. Kromě kalibračního softwaru je dodáván také program AMETRIM pro zajištění metrologické návaznosti vlastního kalibrátoru.

Axiální homogenita

Ametek Jofra je první výrobce, který u svého kalibrátoru definuje a garantuje axiální homogenitu teplotního pole v kalibrační jímce, tj. závislost teploty na vzdálenosti ode dna jímky. Díky dvouzónovému topnému systému dosahují kalibrátory ATC nejen velké stability teploty v čase, ale i výborné homogenity teplotního pole. Použitý unikátní způsob funguje na principu kompenzace rozdílů teplot v dolní a horní části jímky. Mimo jiné kompenzuje i odvod tepla pláštěm kalibrovaného teploměru a odstraňuje tak chybu tím způsobenou.

MVI – Main Variety Imunity

Podpůrný systém s označením MVI má za úkol chránit kalibrátor před důsledky krátkodobých poklesů napětí v elektrorozvodné síti, které sice nezpůsobí přímo výpadek kalibrátoru, avšak mají vliv na činnost regulátoru a tím i stabilitu kalibrační teploty. Funkci systému MVI ocení uživatel zejména při kalibraci prováděné přímo v provozu.

Zájemci o vyzkoušení všech funkcí dokumentačních kalibrátorů si mohou domluvit jejich předvedení v zákaznickém centru společnosti Tectra.

Ing. Jan Kašpar,
Tectra a. s.

TECTRA a. s.
Domkovská 2342/43
193 00 Praha 9
e-mail: tectra@tectra.cz
http://www.tectra.cz
Inzerce zpět