Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Dokonalé hřídele

Ocelové hřídele jsou často používané strojní komponenty. Spo­lečnost Misumi vyrábí a dodává přes 550 typů s více než miliardou možností konfigurace k nejrůznějšímu využití v průmyslu. K dispozici jsou hřídele v délkách 10 až 1 500 mm, s průměrem 3 až 50 mm a ve třídách toleran­ce g6, h5 a f8. Vyrábějí se z povrchově kalených oce­lí 1.3505/100Cr6, 1.4125/X105CrMo17, 1.4301//X5CrNi18-10 a 1.1191//C45E. Nabízeny jsou dvě varianty povrchových úprav: tvrdé chromování a LTBC (Low Temperature Black Chrome Plating). Povrchovou úpravou LTBC lze zlepšit odolnost povrchu a prevenci proti korozi, čímž je možné dosáhnout výrazné­ho prodloužení životnosti komponent.
 
Oproti běžné zakázkové i vlastní výrobě je odběr od společnos­ti Misumi rychlejší a cenově výhodnější, protože zákazník se nemu­sí starat o nákup materiálu, nástrojů, obrábění, indukční kalení, po­vrchovou úpravu ani kontrolu kvality. Při nákupu tepelně zpracova­né hřídele s povrchovou úpravou lze dosáhnout 70% snížení nákladů a 68% úspory času.
 
MISUMI Europe, e-mail: sales@misumi-europe.com, www.misumi-europe.com