Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Dokonalá ochrana duševního vlastnictví

V roce 2012 začala společnost B&R spolupracovat s firmou Wibu-Systems AG, jednou z nejlepších firem na světě v oboru zabezpečení a ochrany softwaru před pirátským zneužitím. „Zabezpečovací funkce, které jsou výsledkem této spolupráce, jsou mimořádným přínosem pro výrobce i uživatele strojů a strojních celků,“ říká Hans Wimmer, generální ředitel společnosti B&R. Jednoduše řečeno jde o funkce, které umožní zákazníkům chránit zdrojový kód jejich softwaru v prostředí B&R Automation Studio a k tomu také vytvářet proprietární, chráněný programový kód k využití v řídicích systémech a průmyslových PC.

Ochrana před kopírováním, zpětným inženýrstvím a manipulací

Nové zabezpečovací funkce poskytují ochranu před útoky mnoha různých typů, včetně např. zabránění přenosu kódu do jiného cílového hardwaru, než pro který je určen. Chráněný zdrojový kód není možné zpětně analyzovat, a tudíž nelze ani uspět s jakýmikoliv pokusy o zpětné inženýrství. Je také dokonale chráněn před neoprávněnými změnami – což využíval např. nechvalně známý počítačový červ Stuxnet. Výsledkem komplexu popsaných opatření je dokonalé zabezpečení softwaru a integrity opatření.

Vývoj nových obchodních modelů

Zákazníci společnosti B&R mohou s novými funkcemi také realizovat nové obchodní modely na bázi metod „platby za použití“ (pay-per-use) nebo „funkce na požádání“ (feature-on-demand) u dodatečných funkcí, které budou zpřístupněny a prodávány v budoucnu. Jde o obchodní modely již používané některými zákazníky společnosti B&R i společností B&R samotnou např. u tzv. technologických funkcí. Tyto metody platby umožňují zákazníkům ušetřit tím, že si mohou nakoupit licence jen těch komponent, které potřebují.

„Velmi nás těší, že se společnost B&R rozhodla spolupracovat právě s námi,“ říká Oliver Winzenried, ředitel firmy Wibu-Systems. „Mezi důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí, jsou naše mnohaleté zkušenosti společně s našimi rozsáhlými investicemi v oblasti informačních systémů pro průmysl. Dokladem kvality našich produktů jsou např. softwarový nástroj CmActLicense a hardware řady CmDongle, dostupný v podobě pamětí flash s rozhraním USB i karet microSD, SD a CF.“

 

(B&R)