Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Dobré výsledky ve všech divizích ABB

Ve třetím čtvrtletí roku 2013 se ve všech divizích společnosti zvýšily ABB oproti stejnému období roku 2012 jak tržby, tak i provozní zisk EBITDA (zisk před zdaněním a odečtením úroků včetně odpisů). Čistý zisk vzrostl o 10 %. Zakázky v hodnotě nižší než 15 milionů USD se vrátily k meziročnímu růstu, zadávání zakázek na velké projekty nadále postupuje pomalu. Nový generální ředitel, Ulrich Spiesshofer, stanovil za priority růst a spolupráci mezi jednotlivými obory, která povede k poskytování vyšší hodnoty prodejem a dodávkou kombinovaných produktů ABB z oborů automatizace a energetiky.

„Na mnoha důležitých trzích, včetně Číny a Německa, jsme dosáhli uspokojivého nárůstu zakázek a naše běžné zakázky se vrátily k meziročnímu růstu. Nadále rozšiřujeme účast ve výběrových řízeních na projekty v oborech, jako je přenos elektrické energie, těžba a zpracování ropy a plynu, ovšem přidělování velkých zakázek probíhá stále pomalu,“ řekl Ulrich Spiesshofer.

Zakázky v oborech spojených s počátkem cyklu, které závisejí hlavně na investicích zákazníků do vyšší produktivity a efektivnosti, ve srovnání s týmž obdobím roku 2012 vzrostly. Pomalé zadávání zakázek na velké projekty, především v důsledku pokračující ekonomické nejistoty a změny strategického zaměření divize Systémy pro energetiku, vedlo k nižšímu příjmu velkých zakázek.

„Ještě více se budeme snažit o udržitelné snižování nákladů a zvýšení hotovostního toku i kapitálové efektivnosti. Navíc se zaměřujeme na úspěšnou integraci našich akvizic za účelem maximalizace výnosu z investic. Integraci celosvětových akvizic bude řídit Greg Scheu jako člen nejvyššího vedení. Je to vyjádřením naší snahy o zhodnocování akvizic,“ upřesnil priority ABB Group Ulrich Spiesshofer.                             

(ed)