Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Do průmyslu, laboratoří i do terénu

číslo 8-9/2002

Do průmyslu, laboratoří i do terénu

Plzeňská společnost TEDIA dodává na trh množství prostředků pro měřicí nebo technologické systémy a pro komunikaci v průmyslovém prostředí. Následující odstavce si kladou za cíl stručně informovat o komplexní nabídce a o novinkách v sortimentu.

Obr. 1.

Počítačové systémy
Multifunkční (tzn. zpravidla kombinující analogové vstupy s digitálními porty a čítači) a technologické PC karty vyráběné společností TEDIA není třeba dlouze představovat, neboť jsou nosným programem po celou dobu osmileté existence firmy. Současná standardní nabídka pro sběrnici ISA zahrnuje dvacet osvědčených typů a rovněž sortiment pro sběrnici PCI se úspěšně rozšiřuje zejména o cenově atraktivní typy. Ucelená řada produktů, výborná kompatibilita se standardy (společnost TEDIA je jediným českým členem PCI Special Interest Group, organizace zajišťující standardizaci sběrnice PCI) a široká řada dodávaného příslušenství umožňují úspěšně konkurovat dováženým výrobkům.

Méně známé jsou aktivity společnosti TEDIA v oblasti systémů PC/104; současná nabídka však zahrnuje desítku frekventovaných typů v různé konfiguraci vstupně-výstupních funkcí.

Distribuované systémy
Moduly MicroUnit serie, sloužící jako inteligentní prvky „front-end“ průmyslových počítačových systémů, jsou významnou součástí výrobního programu TEDIA. Více než čtyři desítky standardně dodávaných typů, velký poměr užitné hodnoty a ceny, dostupnost ovladačů pro významné vývojové systémy používané v České republice – to jsou charakteristické rysy těchto modulů.

Stávající sortiment již neposkytuje příliš prostoru pro rozšiřování o nové typy, rozvíjejí se však možnosti připojení k nadřízenému počítači. Preferované řešení s inteligentní komunikační PC kartou nebo alternativní se standardním portem COM (široká řada rozšiřujících karet je součástí výrobního programu TEDIA) bylo doplněno konektivitou přes moderní rozhraní USB pomocí speciálního mikropočítačového modulu a ve vývoji je verze pro Ethernet.

Komunikace v průmyslovém prostředí
Komunikační PC karty a konvertory rozhraní různých průmyslových standardů jsou spojujícím článkem dvou předešlých kategorií výrobků. Ucelená řada PC karet pro sběrnice ISA a PCI, patnáct typů konvertorů v různém provedení a tisíce aplikací opravňují k tvrzení, že společnost TEDIA patří k nejvýznamnějším výrobcům působícím v tomto segmentu tuzemského trhu.

Systémy pro laboratorní měření
Kategorie systémů pro laboratorní měření zahrnuje počítačové sestavy v kancelářském či průmyslovém provedení, osazené vhodnými PC kartami a softwarem. Klíčovým programovým produktem je osvědčený systém ScopeWin pro měření, zpracování a analýzu dat se třemi stovkami instalací.

Mobilní systémy pro měření v terénu
Měřicí moduly připojené přes rozhraní USB jsou letošní novinkou v sortimentu TEDIA. Současná nabídka sice představuje jediný přístroj s parametry vyhovujícími běžným aplikačním požadavkům, avšak dokončen je vývoj nového výkonného typu. Zájemce tedy bude moci volit mezi základním osmikanálovým dvanáctibitovým typem s překvapivě nízkou cenou a dražším přístrojem špičkových parametrů.

Zakázkový vývoj
Účinná technická podpora, poskytovaná zpravidla přímo vývojovým technikem daného produktu, a možnost individuálních úprav jsou výraznou konkurenční výhodou výrobků TEDIA oproti dováženým typům. S vědomím této přednosti bylo realizováno velké množství zakázkových modifikací standardních výrobků nebo kompletně vyvinuta zcela nová řešení. Převedou-li se zkušenosti vývojového oddělení TEDIA do řeči čísel, v posledních letech vznikají v průměru více než dva nové výrobky měsíčně.

Závěr
Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat na adrese http://www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 377 478 168
fax: 377 478 169
e-mail: tedia@tedia.cz
http://www.tedia.cz

Inzerce zpět