Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Do nového roku s novými výrobky

Automa 1/2000

Gustav Holub

Do nového roku s novými výrobky

Díky permanentním inovacím v rychlé spojovací technologii a její integraci do přístrojů, konektorových modulů, rozvodných bloků a soustav je v současné době ve firmě Phoenix Contact k dispozici rozsáhlý, inteligentní a spolehlivý systém zapojování vodičů počínaje senzory a konče příslušnými řídicími jednotkami. Nyní již nikdo nepochybuje o tom, že rychlospojovací technologií lze dosáhnout vysokých časových a finančních úspor. Mezi špičkové výrobky tohoto druhu patří řadové svorky typu Quix, jejichž použitím je možné ušetřit až šedesát procent montážního času.

Řadové svorky Quix nacházejí široké uplatnění při zapojování vodičů v rozváděčích, neboť právě zde je třeba provádět mnoho přípojů. Svorkové adaptéry Quix (tzv. Heavycon) jsou určeny např. pro průchody skříněmi a masivními násuvnými konektory. Tato technika rychlospojování se také uplatňuje u násuvných konektorů typu Combicon pro připojování desek s plošnými spoji (PCB) a v dalších aplikacích (řídicí systémy elektromotorů, programovatelné automaty, operátorské panely atd.).

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Řada pérových kontaktních svorek pro PCB byla rozšířena o novou modifikaci typu ZFK (K) DS s velmi malou šířkou 5 mm. Tato modifikace, řešená s mimořádnou prostorovou úsporností, je určena pro připojování vodičů s průřezem do 2,5 mm2, tj. do 12 A při provozním napětí do 250 V. Dvě verze modulových svorek jsou k dispozici v jednopatrovém a dvoupatrovém provedení, mohou být pólovány podle potřeby a jsou vhodné pro PCB používané při instalacích v budovách a v řídicí technice.

Signály mohou nyní být běžně přenášeny na malém prostoru pomocí nového pérového děliče potenciálu ZPV 1,5/2,5. Tento dělič je vybaven napájecím přívodem pro vodič 2,5 mm2 a osmi výstupy pro vodiče do 1,5 mm2. To např. umožňuje napájet osm přibližovacích snímačů nebo čidel jejich pracovním napětím velmi úsporně, pouze se dvěma svorkami. Typické použití tohoto přenosu a rozvodu signálních potenciálů je např. u PLC. Právě u vysoce kompaktních PLC, montovaných obvykle na nosnou lištu DIN 35, je možné přímým řazením modulů ZPV a následným připojením signálových vodičů všech akčních členů ušetřit značný prostor v rozváděči. Takto tedy lze jednoduše a prostorově úsporně napájet osm akčních členů pracovním napětím dvěma ZPV. Řazením, popř. přemostěním několika modulových rozvodů je možné přiměřeně připojovat i více senzorů a akčních členů.

římé pérové konektory řady ZEC jsou nyní k dispozici s roztečí 3,5 mm, takže současná řada zahrnuje rastr 7,5 až 5,0 a 3,5 mm. Použitím konektorů lze vodiče přímo připojit na PCB, a to na kontaktních ploškách umístěných na hraně PCB, silné 1,6 mm. Spojení je bezpečně aretováno dvěma pérovými blokovacími díly (očky), které zapadnou do odpovídajícího otvoru v PCB. Kombinace kódovacích stěn v kterémkoliv žádoucím bodě v pouzdře konektoru a vyfrézované drážky na PCB zabraňují nesprávnému zapojení nebo obrácení polarity. Mohou být připojeny pevné nebo pružné vodiče do průřezu 1,0 mm2 a konektory mohou být zatěžovány proudem do 8 A při jmenovitém napětí 125 V. Rozměrům rastru 5,0 a 7,5 mm odpovídá jmenovité napětí 250 V.

Další podrobnosti o popsaných rychlospojovacích dílech a modulech firmy Phoenix Contact a o celkovém širokém sortimentu řadových svorek, konektorů, rozhraní pro různé aplikace, přepěťových ochranách atd. mohou zájemci získat na kontaktní adrese:

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
tel. fax.: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com

[Tiskové informace firmy Phoenix Contact, říjen 1999]