Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Dny teplárenství a energetiky o současných otázkách oboru

Teplárenské sdružení České republiky uspořádá ve dnech 25. až 26. dubna 2017 Dny teplárenství a energetiky. Již 23. ročník konference s doprovodnou výstavou se tradičně uskuteční v Kongresovém výstavním a společenském centru Aldis v Hradci Králové. Účastníci se mohou těšit také na společenský večer v prostorách Tereziánského dvora.

Teplárny se v současné době potýkají se stále častějším odpojováním zákazníků od centrálního zásobování teplem a právě o tomto problému se bude diskutovat i na letošních Dnech teplárenství a energetiky. Jeden z tematických bloků je totiž věnován využití teplárenských zdrojů ve světě smart grids a decentrální energetiky.

Na dvoudenní konferenci zazní zajímavé přednášky a diskutovat se bude i v dalších tematických blocích. O současných otázkách teplárenství se návštěvníci dozvědí v blocích zaměřených na dálkové zásobování teplem a chladem, na legislativu v energetice či na techniku a technologie pro teplárenství. Velký zájem jistě bude o přednášky o příležitostech pro rozvoj dálkového vytápění v ČR. Pozornost rovněž soustředí přednášky věnované odpadům a jejich využití v energetice.

Na doprovodné výstavě budou letos vystavovat energetické společnosti, jako je ČEZ, Elektrárna Opatovice, Plzeňská energetická a. s., Pražská teplárenská a. s., Severočeské doly a další, a též dodavatelé přístrojů a systémů pro energetiku jako Landis+Gyr, Enbra či výrobci automatizačních a informačních systémů, jako je Martek Elektronik, Navisys, Eveco Brno atd.     

(ev)