Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Dny teplárenství a energetiky 2022

Ve dnech 27. a 28. dubna 2022 se v Olomouci konala konference Dny teplárenství a energetiky. Letošní akce zaznamenala rekordní počet návštěvníků. Oproti loňským 1 023 hostům jich letos přijelo 1 278 a vzrostl i počet partnerů, který přesáhl jedno sto.

Většiny diskutovaných témat se dotkla válka na Ukrajině. Musíme hledat a najít řešení – bylo sdělení téměř ve všech diskusích a přednáškách.

Předseda Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek řekl, že období, které je pro české teplárenství složité, je dlouhotrvající. „Situace v posledních osmi letech byla spíše horší než špatná. Energetická bezpečnost se opět stala zásadním paradigmatem našeho středoevropského přežití,“ uvedl ve svém poselství a projevil přání, aby se energetická bezpečnost stala tématem českého předsednictví v Radě EU. Dalším krokem, který by mohl přispět ke snížení nákladů na energii, je zrušení povolenek, popř. jejich regulace. Tím, že se staly předmětem spekulací, se změnil cíl, pro který byly původně určeny.

Základním problémem současnosti je, jak přežít následující topnou sezonu. Všechny ostatní otázky jsou strategického charakteru, příští topná sezona je věcí operativních rozhodnutí. Vybudování nových kapacit jak výroby, tak skladování energií je záležitost příštích tří až pěti let, ale zima přijde dříve.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela zdůraznil, že bude nutné připravit zemi na možné zastavení dodávek strategických energetických surovin z Ruska. „Považuji za nutné zdůrazňovat aktuální energetickou situaci Evropské komisi a členským státům, a to zejména těm, na jejichž solidaritě a infrastruktuře může být naše země v příštích dnech a měsících závislá,“ vysvětlil hostům letošní konference.

Síkela dále uvedl, že Česká republika bude muset změnit svůj pohled na budoucí palivový mix. Ačkoliv jsou v České republice z hlediska obnovitelných zdrojů energie omezené možnosti, bude nutné se podle ministra ještě více zaměřit na jejich využívání a zapojení do teplárenství. „Naším požadavkem je, abychom co nejvíce urychlili a zjednodušili schvalovací procesy, uvedli do provozu co možná nejvíce OZE a tím rozšířili náš energetický mix včetně výroby tepla.“

V oblasti teplárenství by se Česko mělo zaměřit na využití biomasy získávané udržitelným způsobem i integraci tepelných čerpadel a solárních kolektorů na ohřev vody. „Můžeme dnes jenom litovat, že v minulosti nebyly realizovány projekty energetického spalování komunálních odpadů. I to je jedno z témat, na které se zaměříme. Musíme vy­užít co nejvíce zdrojů, které máme k dispozici. Financí je na to dost,“ sdělil Síkela.

Program konference se zabýval mnoha tématy. Od záměrů a vizí po předávání zkušeností z realizovaných projektů. K zajímavým patřily prezentace věnované ekologizaci teplárenství, průmyslovým tepelným čerpadlům, využívání alternativních druhů paliv v původně černouhelných kotlích atd. S tím souvisí např. dávkování alternativních paliv a tvorba směsí, využití kondenzačního tepla pro centrální vytápění nebo přezkušování měřičů tepla. Celý blok byl věnován legislativě malých kogeneračních zdrojů, vodíku jako alternativě zemního plynu a také možnosti spalování vodíku v plynových turbínách. Z našeho pohledu patřily k zajímavým prezentacím možnosti využití digitálních dvojčat v návrhu a provozu rozvodných soustav.

Celý druhý den konference byl zaměřen na odpady. Toto téma bylo rozebíráno jak v legislativní, tak v ryze praktické rovině. Součástí konference byl blok věnovaný ekonomickým záležitostem, změnám cen energií, výhledům na příští období a možnostem financování energetických projektů, včetně modernizačního fondu.

Dny teplárenství a energetiky 2022 ukázaly, že dosavadní cíle a způsob jejich dosažení bude nutné přizpůsobit nové situaci. Je třeba vybrat cestu efektivní, rozumnou, vycházející z reálné situace.

Radim Adam

 Obr. 1. Dny teplárenství a energetiky se konaly 27. a 28. dubna v Olomouci