Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Dny teplárenství a energetiky 2016

Dnů teplárenství a energetiky 2016 (26. a 27. dubna v Hradci Králové) se zúčastnilo bezmála tisíc odborníků. Konference je pořádána jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků. Pořadatelem je Teplárenské sdružení ČR, které pod vedením Mirka Topolánka dlouhodobě usilovalo o prolomení těžebních limitů v severních Čechách, protože se obávalo nedostatku uhlí pro teplárny, které zastupuje. Poté, co v lednu vláda prolomení limitů schválila, je připravována těžba hnědého uhlí za limity v lomu Bílina. Podle Iva Pěgřímka, generálního ředitele společnosti Severočeské dolů, přinese prolomení těžebních limitů do roku 2055 až 120 milionů tun hnědého uhlí. Podle strategie Evropské komise by se však měly v teplárenství používat především obnovitelné zdroje včetně zbytkového komunálního odpadu nebo odpadního tepla z průmyslu. To připomněl v jedné z nejsledovanějších přednášek výkonný ředitel evropské asociace teplárenství Euroheat & Power Paul Voss.

 
Pro oblast odpadů připravují na Ministerstvu životního prostředí ČR novou legislativu, která má platit od roku 2018. Proti ní se ve své přednášce vymezil Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Plán na vybudování pěti nových spaloven odpadu považuje za nerealistický, protože Česká republika by v takovém případě nemohla dosáhnout cíle vytyčeného Evropskou komisí – zvýšit míru recyklace komunálních odpadů na 70 % do roku 2030. Na téma recyklace odpadů hovořil i Milan Chromík ze společnosti Veolia Waste line CZ & SK. Podle něj je třeba materiály pro opětovné využití nebo recyklaci chránit a dodržovat hierarchii nakládání s odpady podle zákona.
 
Posluchače zaujala přednáška Marka Šarleje z firmy Eveco Brno o výhodách suchého odsiřování oproti technologii mokrého odsiřování při spalování uhlí, jež je v současné době nejpoužívanější. „Mezi hlavní výhody suché sorpce patří vysoká účinnost, jednoduchá technologie, nezávadné sorbenty a ekonomicky atraktivní řešení,“ uvedl Marek Šarlej.
 
Živou diskusi vzbudila přednáška Jana Blažíčka z TZB info s provokativním názvem Šetříme teplo, nebo si jen lžeme do kapsy. „Účinnost vytápění stojí a padá s precizním výpočtem a nastavením prvků automatické kombinované regulace otopných soustav,“ vysvětlil ve svém vystoupení Blažíček.
 
Ze strany Teplárenského sdružení zazněl na konferenci požadavek, aby byla dokončena notifikace systému podpor v teplárenství a uvolněno omezení velkých podniků při čerpání dotací z Operačního programu Průmysl a podnikání pro konkurenceschopnost. Do mechanismu snižování emisí požaduje Teplárenské sdružení zahrnout všechny emitenty ideálně zavedením uhlíkové daně.
(ev)
 
Obr. 1. Slavnostní zahájení Dnů teplárenství a energetiky 2016