Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Dny otevřených dveří společnosti B+R automatizace

Zákazníci firmy B+R automatizace a zájemci o její techniku a služby měli dvakrát za sebou možnost navštívit její pobočky v České republice. Kancelář B+R v Brně rozeslala pozvánky na B&R Open Days 2009 na 14. až 17. září 2009, tedy na dny, kdy v Brně probíhal Mezinárodní strojírenský veletrh. Využila tedy toho, že se v tomto týdnu vypravila do Brna většina techniků a také jejích zákazníků a cesta z výstaviště do českého ústředí B+R trvá jen pár minut. O necelý měsíc později, ve dnech 6. a 7. října 2009, byla pro zájemce otevřena pobočka firmy B+R automatizace s. r. o. v Praze na Zličíně.
 
Ať již zákazníci zamířili do Brna či do Prahy, mohli se seznámit se standardním sortimentem firmy B+R i s jejími novinkami. V průběhu dnů otevřených dveří navštívili obě pobočky zástupci asi padesátky firem. Mnozí z nich přišli konzultovat s pracovníky společnosti B+R konkrétní problémy při řízení svých procesů. Právě součinnost se zákazníky je charakteristická pro působení rakouské společnosti B&R, která dodává své pohony, PLC, operátorské panely a průmyslové počítače jak pro automatizaci strojů, tak i do oblasti automatizace procesů. České pobočky patří mezi 155 kanceláří této společnosti, která působí v 60 zemích celého světa. Mezi novinky představené při příležitosti dnů otevřených dveří patřily měniče frekvence ACOPOS inverter, které doplňují sortiment pohonné techniky společnosti B&R. K zajímavému vývoji dochází v poslední době v oblasti krokových motorů dodávaných s momentem 1 až 13,6 Nm. Rozšířen byl také sortiment modulů I/O v provedení IP67 v bezpečnostní (safety) verzi. Spektrum klasických jednotek X20 bylo rozšířeno o další funkční moduly. Co se týče softwaru, byl představen SafeDesigner, vývojový a konfigurační nástroj společnosti B&R určený k programování bezpečnostních funkcí, který je integrován v systému Automation Studio.
(ev)
 

Obr. 1. Dny otev řených dveří byly pro zákazníky dobrou příležitostí ke konzultacím s odborníky firmy B+R automatizace