Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Distribuované I/O moduly pro průmyslové sběrnice

číslo 8-9/2005

Distribuované I/O moduly pro průmyslové sběrnice

V tomto článku je představeno několik novinek ze sortimentu firmy Murrelektronik, které jistě zaujmou především konstruktéry výrobních strojů a linek a manipulační techniky. Další informace nejen o zde popsaných produktech lze získat na adrese uvedené za článkem.

MASI – připojení snímačů a akčních členů prostřednictvím sběrnice AS-i

Systém vstupů a výstupů pro komunikační systém AS-Interface od firmy Murrelektronik MASI (Murrelektronik Aktuator Sensor Interface; obr. 1) ve spojení s pasivní instalační technikou pro tuto sběrnici představuje všeobecně použitelné řešení komunikace od aplikací v obslužných panelech a rozváděčích až po použití v provozních podmínkách – s krytím od IP00 po IP68/69K, a to celé od jednoho dodavatele.

Obr. 1.

Obr. 1. Systém vstupů a výstupů pro komunikační systém AS-Interface MASI

Moduly vstupů a výstupů MASI00 a MASI20

Moduly vstupů a výstupů MASI00 a MASI20 pro montáž do obslužných panelů a rozváděčů jsou konektory spojeny se sběrnicí AS-Interface a externím zdrojem napájení. Prořezávací svorky pro speciální kabel sběrnice AS-Interface a pružinové svorky pro vstupy a výstupy jsou zárukou cenově výhodné instalace. Doplňková instalační technika s krytím IP20 tvoří rozhraní mezi propojením pomocí vodičů v rozváděči a instalací pomocí profilových kabelů AS-Interface v provozu. Moduly umožňují na jedné straně jednoduchou a rychlou montáž, a na druhé straně pružnou a bezchybnou instalaci.

Moduly vstupů a výstupů MASI65

Moduly vstupů a výstupů MASI65 jsou koncipovány pro použití v decentrálních periferiích manipulačních, montážních a transportních zařízení. Moduly jsou připojovány osvědčenými prořezávacími svorkami – kabel prochází modulem a není třeba jej pro připojení nijak upravovat. Na určené místo se moduly upevňují pouze jedním centrálním šroubem na základní desce. V modulech je integrován rozdělovač sběrnice AS-Interface, který umožňuje rozvětvení a prodloužení sběrnice AS-Interface bez dodatečných komponent.

Sortiment těchto modulů doplňují prostorově úsporné osminásobné vstupní moduly s vstupním proudem snímačů 400 mA, popř. 1,6 A pro napájení čidel s velkou proudovou spotřebou, jako jsou např. světelné závory.

Moduly a instalační technika MASI67

I/O moduly a instalační technika MASI67 konstrukčně vycházejí z jednotné montážní desky. Rozměry otvorů jsou podle standardů CNOMO (Comité de Normalisation des Moyens de Production – sdružení výrobců automobilů PSA Peugeot Citroen a Renault) identické s předcházejícími produkty Murrelektronik a ostatními produkty dostupnými na trhu. To usnadňuje jejich instalaci, výměnu a modernizaci starších zařízení.

Díky otočným kódovacím prvkům je profilový kabel vždy správně zapojen bez ohledu na to, z jakého směru byl vložen. Montáž je velmi jednoduchá a může ji provádět jeden pracovník – není třeba „třetí ruka„.

Moduly vstupů a výstupů MASI67 jsou zásluhou jejich úplného zalití zvlášť robustní a odolné proti vibracím. Ke kabelu AS-Interface se připojují, stejně jako moduly MASI65, prořezávacími svorkami bez nutnosti úprav kabelu. Krytí modulů je IP67. Díky speciálním kódovacím a těsnicím prvkům může být profilový kabel do modulu vkládán z obou směrů a také končit v modulu, a to při zachování požadované těsnosti a stupně krytí.

Instalační technika MASI67 se stupněm krytí IP67 nabízí uživateli mnohostranné možnosti při instalaci v náročném průmyslovém prostředí. K dispozici jsou také redukce z profilového kabelu na klasický kabel s kruhovými konektory 7/8" a M12. Pomocí těchto modulů lze jednoduše přejít z profilového kabelu AS-Interface na kruhový vysoce flexibilní kabel, nutný např. pro pohyblivé vlečné řetězy manipulačních zařízení.

I/O moduly MASI68/69K

MASI68/69K jsou moduly vstupů a výstupů pro použití v nejnáročnějších podmínkách. Sběrnice a externí zdroj napětí jsou připojeny kruhovým konektorem M12. Moduly jsou plně zality a jsou dimenzovány pro přímé použití ve vlhkém prostředí. Úzká konstrukce a dvoubodové připevnění na montážní místo zaručují rychlou montáž při malém nároku na místo.

Kompaktní I/O moduly MVK v krytí IP67 i pro analogové signály

Požadavky, které jsou dnes v praxi kladeny na I/O moduly, jsou enormní. Kromě vysokého stupně krytí, IP67 nebo lepšího, je požadována stále větší odolnost proti mechanickým vlivům nebo, v některých aplikacích, např. proti okujím vznikajícím při svařovaní.

Vstupně-výstupní moduly série MVK od firmy Murrelektronik jsou v pouzdru z jednoho dílu, jež je tlakově odlito ze slitiny zinku a se zušlechtěným povrchem. Toto pouzdro je navíc kompletně zalito a splňuje tak nejvyšší nároky kladené na I/O moduly v drsném průmyslovém prostředí. Díky velké mechanické odolnosti (vibrace 15 g a náraz 60 g) je tento robustní modul předurčen k použití např. na lisech nebo svařovacích automatech.

Obr. 2.

Obr. 2. Servisní modul MVK Metall

Novinkou v programu jsou moduly pro sběrnici Profibus s osmi připojovacími místy (konektory M12), jejichž polovina připojovacích míst je určena pro analogové a polovina pro digitální vstupy a výstupy (multifunkční kanály). Při použití v robotice nebo u kruhových stolů, kde se často vyskytují analogové i digitální signály, může být instalován pouze jeden modul; a tak se současně ušetří místo i náklady. Přitom není nutné se vzdát diagnostických a servisních funkcí, např. odpojení jen toho připojovacího místa, které je v poruše, a jednokanálové diagnostiky do posledního pólu každého konektoru. Pro každý kanál je samostatně kontrolováno přetížení, zkrat senzoru a přetržení kabelu a tyto události jsou hlášeny řídicí jednotce, aniž by tím byly ovlivněny sousední kanály.

Digitální I/O moduly série MVK Metall jsou ve verzích pro sběrnice Profibus, Interbus, CANopen a DeviceNet, přičemž vedle standardního vstupního modulu je rovněž k dispozici volně programovatelný modul (obr. 2), pomocí něhož je možné každý kanál individuálně nakonfigurovat jako vstup nebo výstup, a to pro čtyřpólový nebo dvoupólový konektor M12. Tento modul je určen též pro servis a lze jím nahradit ostatní varianty digitálních I/O modulů. Výhodou pro provozovatele je, že nyní skladuje pouze tento „servisní modul„. Při poruše se např. za vstupní modul vymění tento volně programovatelný modul. Modul se automaticky zkonfiguruje a bude se chovat jako původní. Volně programovatelný modul tedy, kromě úspory nákladů na skladování, také zjednoduší servisní práce.

Dipl.-Ing. Vladimír Schnurpfeil,
Murrelektronik CZ, spol. s r. o.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.
Průmyslová 762
333 01 Stod
tel.: +420 377 233 912
fax: +420 377 233 929
e-mail: info@murrelektronik.cz
http://www.murrelektronik.cz