Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Displeje SIEBERT – zobrazování bez kompromisů

Automa 5/2000

Ing. Tomáš Tomala,
AutoCont Control Systems, spol. s r. o.

Displeje SIEBERT – zobrazování bez kompromisů

Na počátku devadesátých let jsme se v rámci jedné z našich prvních zakázek a následné dodávky komponent automatizačního zařízení setkali s požadavkem zákazníka zobrazovat několik měřených údajů tak, aby byly čitelné na poměrně velkou vzdálenost (přibližně 60 m). Vzhledem k některým dalším specifickým požadavkům – připojit displej na sériovou linku zároveň s několika dalšími zařízeními, umístit jej do venkovního prostředí, zajistit jeho čitelnost i z velkého bočního úhlu apod. – jsme nebyli schopni tuto část dodávky zajistit ve spolupráci s žádným domácím výrobcem. Proto jsme se po delším hledání obrátili se žádostí o pomoc na německou firmu Siebert GmbH.

Obr. 1.

Po úspěšné realizaci této zakázky a několika dalších dodávek byla naší firmě společností Siebert GmbH nabídnuta možnost zajišťovat její obchodní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Vzhledem k tomu, že jde o zboží, které vhodně doplňuje naši nabídku komponent průmyslové automatizace a současně plně zapadá do koncepce naší společnosti přibližovat českým zákazníkům zboží předních světových firem v oboru automatizační techniky, s potěšením jsme nabídku přijali.

Firma Siebert GmbH patří již několik desetiletí mezi největší světové výrobce displejů, přičemž se na rozdíl od většiny ostatních výrobců neomezuje pouze na určitou úzkou skupinu zákazníků, ale snaží se pokrýt celé spektrum poptávky. O kvalitě výrobků a šíři sortimentu ostatně nejlépe svědčí skutečnost, že mezi její stálé zákazníky patří přední světové koncerny (Volkswagen, Voest Industrietechnik, ABB, Mannesman, BMW, BASF, Shell, AGA Gas a stovky dalších). Pro některé z těchto koncernů je firma Siebert výhradním dodavatelem displejů a zobrazovacích panelů.

V jednom článku není samozřejmě možné podrobně popsat celý sortiment zboží, protože již v základní nabídce se vyskytuje několik tisíc položek displejů a několik dalších stovek položek představují různé zákaznické verze.

Velmi stručná charakteristika základních technických parametrů je uvedena v tab. 1.

Obr. 2.

Většina elektronických modulů je vyráběna montáží SMD. Tato moderní technologie montáže přispívá k zajištění maximální spolehlivosti zařízení. Každý displej je opatřen mnoha funkcemi vnitřní diagnostiky a vnější indikací poruchy. U větších displejů je navíc každý znak složen z několika samostatně napájených částí. Toto opatření zvyšuje spolehlivost zařízení.

Jedna z verzí, vyvinutá speciálně pro vážní systémy, je dodávána s předem definovanými komunikačními protokoly pro konkrétní váhy a s mnoha dalšími funkcemi specifickými pro toto použití.

Všechny displeje jsou opatřeny antireflexními filtry, které rozptylují dopadající světlo. To zlepšuje čitelnost i za velmi nepříznivých světelných podmínek (přímý osvit displeje apod.).

Pro speciální aplikace je možné zhotovit displeje podle konkrétních požadavků uživatele.

Přestože se displeje Siebert svým technickým provedením řadí do kategorie výrobků určených zejména pro použití v průmyslu, díky profesionálnímu designu a snadné obsluze mohou najít uplatnění i v jiných oborech (vybavení laboratoří, informační systémy obchodních domů, terminály v peněžních ústavech apod.).

Tab. 1. Základní technické parametry displejů Siebert

Provedení číslicové, textové nebo grafické provedení nebo jejich kombinace, jednostranné nebo oboustranné
Výška znaků standardně 9 až 300 mm; vyšší jako zákaznické verze
Vzdálenost, z níž jsou znaky čitelné standardně do 150 m
Úhel čitelnosti až 170°
Zobrazovací segmenty LCD, LED, elektromechanické překlápěcí segmenty
Komunikace vstup BCD, analogový vstup, vstup čítače, RS-232, 422 nebo 485, 20mA TTY, InterBus-S, Profibus-DP, Profibus-FMS, CAN, Ethernet, DCF77 (hodiny řízené rádiovým signálem)
Montáž do panelu nebo pro montáž na stěnu
Krytí min. IP55, volitelně IP64
Provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu EEx d (DIN EN 50 014), EEX p (DIN EN 50 016)

AutoCont Control Systems s. r. o.
marketing a prodej
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 069/61 52 111
e-mail: consys@autocont.cz